TP Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Theo Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh, đến cuối tháng 8/2015, Hà Tĩnh không còn xã đạt dưới 7 tiêu chí NTM.

hatinh24h 01

Nhìn chung, trong 8 tháng đầu năm 2015, Chương tình MTQG xây dựng NTM tại Hà Tĩnh có nhiều chuyển biến tích cực, thành lập mới được 1.172 mô hình kinh tế có doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên, có 838 tổ hợp tác, 141 HTX, và thành lập mới 151 DN, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đạt 57%; tăng về số lượng tiêu chí ở các xã và chuyển biến tốt ở các tiêu chí, hình thức tổ chức SX, nhà ở dân cư, giao thông nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa, điện…

Toàn tỉnh tiếp nhận 68.295 tấn xi măng, tiến hành xây dựng giao thông nông thôn 503,42/745,73km các loại đường (đạt 67,55% kế hoạch) và kiên cố hóa 106,6/193 km kênh mương nội đồng (đạt 51,1% kế hoạch)…

Ban Chỉ đạo NTM xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, tiến độ triển khai Chương trình xây dựng NTM nhìn chung vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự cho rằng, để cuối năm 2015 có 26 xã về đích NTM theo lộ trình đề ra, đề nghị các xã cần tiến hành rà soát, thực chất, cụ thể từng tiêu chí, nội dung công việc để lập phương án, dự toán chi tiết các tiêu chí đã đạt chuẩn.

Đồng thời tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động mọi nguồn lực, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; bổ sung chương trình, kế hoạch chi tiết theo từng tuần, từng tháng; tổ chức tập huấn các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp – nông thôn; xây dựng và phát triển mạnh các mô hình SX-KD, phấn đấu từ nay đến năm 2020 phải có 1 vạn DN, 10 vạn hộ cá thể và 1 nghìn HTX; phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực; hoàn thành việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách đã ban hành, tham mưu điều chỉnh, bổ sung… để sớm hoàn thiện các tiêu chí đã đề ra trong 4 tháng cuối năm.

Anh Bình

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP