Quốc hội khóa XIV

Hà Tĩnh cử tri đi bầu đạt gần 100%

Với sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh uỷ, HĐND, UBMD, UBMTTQ Tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra dân chủ an toàn và đúng pháp luật.

Theo tổng hợp từ Ủy ban Bầu cử tỉnh, đến hết thời gian bỏ phiếu ngày 22/5, trên địa bàn toàn tỉnh có 870.912/873.322 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu QH khóa XIV và HĐND các cấp (đạt tỷ lệ 99,72%).

Kết thúc ngày bỏ phiếu, toàn tỉnh có 1.419/1.672 khu vực bỏ phiếu và 160/262 xã phường, thị trấn có cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%.


hatinh24hChi tiết kết quả bỏ phiếu ở các địa phương Hà Tĩnh như sau:

– Huyện Hương Sơn: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,94%, có 187 điểm và 26 xã có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

– Thành phố Hà Tĩnh: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,93%, có 87 điểm và 11 xã có 100% cử tri đi bầu;

– Huyện Hương Khê: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,9%, có 139 điểm và 17 xã có 100% cử tri đi bầu;

– Huyện Nghi Xuân: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,9%, có 105 điểm và 11 xã có 100% cử tri đi bầu;

– Huyện Lộc Hà: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,86%, có 76 điểm và 9 xã có 100% cử tri đi bầu;

– Huyện Can Lộc: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,86%, có 136 điểm và 15 xã hoàn thành;

– Thị xã Hồng Lĩnh: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,73%, có 17 tổ và 2 xã phường có tỷ lệ đi bầu đạt 100%;

– Thị xã Kỳ Anh: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,7%, có 77 điểm bỏ phiếu và 6 xã phường có cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%;

– Huyện Thạch Hà: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,69%, có 151 điểm và 18 xã có 100% cử tri đi bầu;

– Huyện Đức Thọ: tỷ lệ cử tri đạt 99,63%, có 152 điểm và 18 xã có tỷ lệ đi bầu đạt 100%;

– Huyện Kỳ Anh: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,58%, có 120 điểm và 13 xã có 100% cử tri đi bỏ phiếu;

– Huyện Cẩm Xuyên: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,26%, có 112 điểm và 11 xã hoàn thành;

– Huyện Vũ Quang: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,39%, có 50 điểm và 3 xã có 100% cử tri đi bầu;

BT Sinh Hương

  Từ khóa: đi bầu cử , cử tri , Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP