Hà Tĩnh Bình Yên

Hà Tĩnh: Công an Hà Tĩnh phát động cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Sáng ngày 23/2 Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phát động cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Lê Văn Sao – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc và đội ngũ cán bộ cốt cán Công an tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Nhằm thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” do Bộ Công an phát động, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định 7 nội dung, nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động, đó là: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nội dung, biện pháp thực hiện cuộc vận động. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kỷ luật kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Xây dựng thực hiện các tiêu chí về phong cách người Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tác phong chính qui trong công tác, chiến đấu, sinh hoạt; các qui định về qui tắc văn hóa ứng xử, về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa của cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỷ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ chiến sĩ. Tổ chức cho các ban, ngành, đoàn thể, mặt trận Tổ quốc và nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế tác phong, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong cách người Công an nhân dân có bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện Cuộc vận động.

Thượng tá Trần Bình Nghĩa – Trưởng Phòng PX15 phát động cuộc vận động

Qua cuộc vận động nhằm tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ về yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân… Tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an Hà Tĩnh trong xây dựng phong cách, hình ảnh đẹp về người Công an nhân dân có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

VĂN HÙNG – ANH CƯỜNG

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP