Sáng 29/12, Viện Công nghệ Môi trường và Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã báo cáo với đoàn công tác của Bộ TN&MT về công tác giám sát môi trường và tình hình khắc phục, cải thiện, nâng cấp các công trình bảo vệ môi trường (BVMT) tại Dự án Khu liên hợp Gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương Formosa (FHS).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng cùng dự.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Dương Tất Thắng, phát biểu tại buổi làm việc sáng nay giữa Bộ TN&MT với Formosa Hà Tĩnh (ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Sau sự cố môi trường, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và tỉnh Hà Tĩnh, đến nay, FHS đã khắc phục 51/53 lỗi vi phạm về BVMT và đang khẩn trương khắc phục 2 lỗi còn lại.

2 lỗi vi phạm còn lại đang được Công ty Formosa khẩn trương khắc phục là: Lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho toàn nhà máy và chuyển đổi công nghệ dập cốc ướt sang khô.

Theo đó, khắc phục được 51 trong tổng số 53 lỗi vi phạm, tức hoàn thành khoảng 96% tiến độ là kết quả thực hiện cam kết khắc phục sự cố môi trường của Công ty Formosa, được đoàn công tác của Bộ TN&MT xác nhận trong buổi họp ngày hôm nay 29/12 với doanh nghiệp này. So với kế hoạch, với tiến độ khắc phục như vậy có thể thấy: Công ty Formosa đã thực hiện cam kết rất nghiêm túc.

2 lỗi vi phạm còn lại đang được Công ty Formosa khẩn trương khắc phục là: Lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho toàn nhà máy và chuyển đổi công nghệ dập cốc ướt sang khô. Bên cạnh đó, sau khi kiểm tra thực địa, đoàn công tác cũng đánh giá Công ty Formosa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch về việc hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường.

Để việc vận hành một số hạng mục công trình giai đoạn 1 đảm bảo an toàn trong thời gian tới, cùng với việc thực hiện khắc phục lỗi vi phạm, Công ty Formosa đã xây dựng bổ sung và lắp đặt thêm hệ thống máy móc nhằm nâng cấp các công trình bảo vệ môi trường để việc xử lý nước thải luôn đảm bảo trước khi thải ra môi trường.

Hôm nay, đoàn công tác của Bộ TN&MT cũng tiến hành đo đạc và lấy mẫu phân tích các nguồn chất thải, môi trường xung quanh khu vực hoạt động của Formosa.

Ngoài giám sát chất thải từ Formosa, môi trường biển khu vực Vịnh Sơn Dương, Hà Tĩnh cũng thường xuyên được Bộ TN&MT kiểm soát bằng việc tổ chức lấy mẫu 2 lần/tuần mẫu nước biển bề mặt, tầng giữa và tầng đáy.

Kết quả kiểm nghiệm từ đầu tháng 8 đến nay cho thấy, chất lương nước biển đều nằm trong ngưỡng an toàn.

Hệ thống quan trắc tự động tại Formosa

Ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đánh giá công tác khắc phục, cải thiện các công trình BVMT của FHS đang được triển khai đảm bảo tiến độ; Đề nghị FHS tiếp tục tập trung hoàn thành các hạng mục còn lại để đáp ứng được các quy chuẩn về bảo vệ môi trường của Bộ TN&MT, trong đó chú trọng tập trung vào hệ thống kiểm soát và dự án hồ sinh học.

Phó chủ tịch Thắng cũng nhấn mạnh: Dự án hồ sinh học là công trình có vai trò quan trọng không chỉ giúp đánh giá, cảnh báo sớm sự cố, lưu giữ và xử lý nước khi có sự cố xảy ra trước khi thải ra biển mà còn góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường sinh thái. Qua đây, cũng để cộng đồng thấy được những nỗ lực trong cải thiện môi trường của doanh nghiệp.

“Đề nghị, ngoài góp ý tại chỗ, các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục nghiên cứu để có góp ý cụ thể bằng văn bản gửi về cho đơn vị tư vấn” – Phó chủ tịch Dương Tất Thắng nói thêm.

Ông Dương Tất Thắng cũng kiến nghị: “Trong thời gian tới cần xây dựng được một kế hoạch phối hợp rõ, thường xuyên giữa các thành viên; trong quá trình giám sát, mong đoàn giám sát của Bộ có hỗ trợ, đào tạo cho đội ngũ địa phương các kỹ năng để nâng cao hiệu quả; sớm kiến nghị với Bộ thống nhất trong việc đánh giá biến động các chỉ số tại trạm quan trắc online để ngành tài nguyên của địa phương không lúng túng, bị động”.

Trương Hoa – Đặng Sơn