Kinh tế

Đưa quặng sắt Thạch Khê về Thái Nguyên nghiên cứu

UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý đề nghị cho Tổng Công ty Thép Việt Nam được lấy quặng sắt từ mỏ Thạch Khê về phối trộn với quặng sắt Laterit để sản xuất thí nghiệm quặng thiêu kết quy mô bán công nghiệp tại Nhà máy luyện gang Thái Nguyên.

Theo đó, Tổng Công ty Thép Việt Nam sẽ lấy 40 tấn quặng sắt Thạch Khê để thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu mẫu công nghệ (về công nghệ tuyển và luyện) quặng sắt Laterit Tây Nguyên”.


Nhiệm vụ này nhằm phục vụ Đề án “Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên quặng Bauxit, quặng sắt Laterit niềm Nam Việt Nam” theo Quyết định số 798/QĐ-ĐCKS ngày 17/5/2012 của Tổng cục Địa chất Việt Nam.


Sở TN&MT có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với BQL khu vực mỏ sắt Thạch Khê, Công ty CP Sắt Thạch Khê kiểm tra, giám sát việc lấy quặng của Tổng Công ty Thép Việt Nam, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.


Hải Xuân

Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP