Quốc hội khóa XIV

‘Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu tái cử’

Chiều nay, ông Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết, tại Hội nghị trung ương 14, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã xin rút và được rút khỏi trung ương khóa XII.

Tintuchatinh

Chiều 23-1, sau phiên họp thống nhất về số lượng Uỷ viên Trung ương Khoá XII, thượng thướng Võ Tiến Trung cho biết những thông tin liên quan về việc bầu Ban Chấp hành.

– Đại hội đã thống nhất số lượng bầu Ban chấp hành khoá mới như thế nào?

– Đại hội đã thống nhất số lượng Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII là 200 vị gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Trong đó, số lượng nữ trên 10% và số lượng uỷ viên dưới 40 tuổi cũng trên 10%. Uỷ viên trung ương tại các tỉnh thành sẽ có 67 người, đảm bảo mỗi địa phương có một uỷ viên, trong đó Hà Nội và TP HCM, mỗi nơi sẽ có 3 Uỷ viên Trung ương.

Số còn lại là Uỷ viên trung ương tại các cơ quan trung ương, bộ, ngành.

'Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu tái cử'
Thượng tướng Võ Tiến Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng – Giám đốc Học viện Quốc phòng, trả lời báo chí chiều 23/1. Ảnh: TTXVN.

– Trung ương khóa XI đã giới thiệu bao nhiêu người vào danh sách bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, số dư sẽ được thực hiện như thế nào?

– Ban Chấp hành Trung ương khoá XI đã đưa ra số dư hơn 10%, cụ thể bầu 200 Uỷ viên Trung ương thì đã giới thiệu 221 người. Số dư còn lại gần 20% thì đại hội sẽ bỏ phiếu những người mới ứng cử, những người được đề cử thêm để lấy từ cao xuống thấp, đủ 30% thì dừng lại. Đó là quy định của Quy chế bầu cử.

– Với vị trí nhân sự cấp cao, tại Hội nghị 14, trung ương Đảng đã chuẩn bị thế nào?

– Trong Hội nghị Trung ương 14 đã giới thiệu 4 người là Uỷ viên Bộ Chính trị ở lại cùng với đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là người được Bộ Chính trị thống nhất, giới thiệu lên Trung ương đề cử vào vị trí Tổng bí thư khoá XII. Sau đó, Trung ương đã giới thiệu thêm 4 đồng chí, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, cả 4 đồng chí được Trung ương giới thiệu đều làm đơn và báo cáo Trung ương xin rút khỏi vị trí.

Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã làm rất dân chủ, đã đưa cả 4 đồng chí đó ra trước Trung ương để bỏ phiếu kín, thống nhất cho rút hay không, đã tổ chức đoàn kiểm phiếu gồm 22 đồng chí, kết luận các đồng chí này được Trung ương cho phép rút.

Như vậy, tại Hội nghị trung ương 14 chỉ có đồng chí Nguyễn Phú Trọng là trường hợp đặc biệt lớn tuổi ứng cử vào vị trí Tổng bí thư khoá XII.

Minh Quang ghi

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP