Các CĐCS phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo đơn vị tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ ký cam không tệ nạn ma túy gồm: Không sử dụng các chất ma túy, gây nghiện trái phép dưới mọi hình thức; không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy; không chứa chấp, che dấu cho các đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các chất ma túy. Số CĐCS tổ chức ký cam kết đạt tỷ lệ 97,3% và số đoàn viên ký cam kết đạt tỷ lệ 97,8%.         

Trong 6 tháng đầu năm 2015, các cấp CĐ đã tổ chức và tham gia 39 cuộc mit tin, mở được 44 lớp tập huấn truyền thông cho 6.718 lượt người tham gia; phát hành trên 7.000 tờ gấp có nội dung phòng chống tội phạm, ma tuý, HIV/AIDS. LĐLĐ tỉnh phối hợp với Văn phòng Thường trực phòng chống ma túy tỉnh mở 3 lớp tập huấn công tác phòng, chống tội phạm ma túy tại các CĐCS cho cán bộ, đoàn viên, CVNCLĐ.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của UBND tỉnh về việc triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” năm 2015, LĐLĐ tỉnh đã chủ động phối hợp và triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm tới các cấp CĐ trong toàn tỉnh với mục tiêu là phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động trong cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ về nhiệm vụ phòng, chống ma túy.

Lắng nghe tuyên truyền về phòng chống ma túy 

Các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đã phối hợp và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động bằng nhiều hình thức phong phú và thu hút được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Đăc biệt, trong “Tháng hành động phòng, chống ma túy ” (tháng 6/2015), LĐLĐ tỉnh đã phối hợp tổ chức được 2 lớp tập huấn về công tác phòng, chống ma túy tại LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh và LĐLĐ huyện Hương Khê cho hơn 280 cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

Việc làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ chính là góp phần thiết thực chăm lo, bảo vệ người lao động, xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, bền vững.