Di tích - Thắng cảnh

Công bố quyết định phê duyệt đề án quản lý và tổ chức hoạt động đền Chợ Củi

 

Chiều 20/5, tại xã Xuân Hồng, UBND huyện Nghi Xuân tổ chức công bố Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án quản lý và tổ chức các hoạt động tại di tích đền Chợ Củi.

Công bố quyết định phê duyệt đề án quản lý và tổ chức hoạt động đền Chợ Củi
Di tích Đền Chợ Củi

Di tích đền Chợ Củi nằm dưới chân núi Ngũ Mã bên bờ sông Lam, thuộc xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân. Đền được xây dựng vào thời Lê sơ, là một công trình kiến trúc độc đáo, cổ kính, thâm nghiêm, kỳ vĩ. Trải qua hàng trăm năm biến cố thăng trầm lịch sử, đền Chợ Củi vẫn giữ được yếu tố nguyên gốc. Năm 1993, đền Chợ Củi đã được xếp hạng Di tích LSVH quốc gia.

Tuy nhiên, hiện nay, một số chi tiết kiến trúc, cảnh quan của đã có dấu hiệu xuống cấp. Do đó, việc tăng cường quản lý nhà nước và công tác xúc tiến trùng tu, tôn tạo di tích là rất cần thiết nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của di tích theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi nghe công bố quyết định của tỉnh, huyện đã quán triệt, triển khai Đề án quản lý và tổ chức các hoạt động tại di tích đền Chợ Củi. Nhiều ý kiến đã cụ thể hóa các phương án thành lập BQL di tích, công tác đầu tư, trung tu, tôn tạo di tích, phân cấp quản lý sử dụng nguồn thu tại đền…

Hội nghị thống nhất cần tăng cường tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân với quyết tâm thực hiện thành công đề án, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản lý, hoạt động khai thác di tích theo đúng quy định pháp luật và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Quang sáng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP