Di tích - Thắng cảnh

Can Lộc có thêm 6 di tích Lịch sử – văn hóa cấp tỉnh được xếp hạng

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 về việc xếp hạng các di tích Lịch sử – văn hóa cấp tỉnh, theo Quyết định, huyện Can Lộc có 6 di tích được xếp hạng.

hatinh24h

Lễ rước bằng công nhận Di tích lịch sử –  văn hóa cấp tỉnh Nhà thờ và Lăng mộ Phan Đình Tá (Thị trấn Nghèn)

Sáu di tích bao gồm: Đền Khiêm Ích (xã Đồng Lộc), Đình làng Quần Ngọc (xã Khánh Lộc), Chùa Lưu Ly (xã Sơn Lộc), Mộ Nguyễn Công Ban (xã Trường Lộc), Nhà thờ Trần Đình Trù (xã Xuân Lộc) và Nhà thờ Lương Hữu Xưởng (xã Thiên Lộc).

Như vậy, đến thời điểm hiện nay trên địa bàn huyện Can Lộc có 67 di tích Lịch sử – văn hóa cấp tỉnh và 15 di tích Lịch sử – văn hóa cấp quốc gia.

Đạt Võ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP