Giáo dục - Đào tạo

Các đại học không được hạ chỉ tiêu tuyển thẳng

Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016 được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 22/3 nêu rõ, các trường xác định chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo từng ngành hoặc chung cho tất cả ngành, đảm bảo tổng chỉ tiêu không thấp hơn số lượng thí sinh tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào trường năm 2015.

Chỉ tiêu tuyển thẳng ở các ngành mới do trường công bố không được vượt quá 25% tổng số thí sinh được tuyển thẳng năm 2016. 

Trong đó, chỉ tiêu tuyển thẳng ở các ngành mới do trường công bố không được vượt quá 25% tổng số thí sinh được tuyển thẳng năm 2016. Chỉ tiêu tuyển thẳng vào các trường không thực hiện tuyển thẳng năm 2015 không được vượt quá 0,25% so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh chính quy của trường.

cac-dai-hoc-khong-duoc-ha-chi-tieu-tuyen-thang

Mùa tuyển sinh 2016, các học viện, đại học, cao đẳng sẽ không giảm chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển so với năm 2015. Ảnh minh họa: Nguyễn Hải.

Đối với thí sinh đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, các trường có thể bổ sung các ngành đúng và ngành gần đối với từng môn thi học sinh giỏi quốc gia phù hợp với yêu cầu đầu vào các ngành đào tạo. Nếu không tiếp tục tuyển thẳng vào một số ngành đúng hoặc ngành gần với môn thi học sinh giỏi quốc gia, trường phải báo cáo Bộ Giáo dụco, công khai trên trang thông tin điện tử của trường, phương tiện thông tin đại chúng khác ít nhất 3 năm trước khi áp dụng.

Đối với thí sinh đoạt giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải và danh mục ngành đúng, ngành gần, hiệu trưởng các trường xem xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài thí sinh đoạt giải.

Các trường tổ chức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo nguyên tắc xét tuyển vào ngành đúng trước, sau đó vào ngành gần. Trường phải quy định cụ thể ngành thí sinh được tuyển thẳng tương ứng với loại giải và môn thi của thi sinh đoạt giải; quy định cụ thể về ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng; quy trình xếp ngành học tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng của trường… phải được công khai. Thông tin này phải được công khai trên trang điện tử của trường, trang thông tin thi tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trên phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 20/4.

Trước ngày 5/8, các trường sẽ tổ chức xét tuyển những thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng đã nộp hồ sơ đăng ký vào trường và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các Sở Giáo dục để thông báo cho thí sinh.

Trước ngày 1/9, các đại học, cao đẳng báo cáo kết quả tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Quỳnh Trang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP