Việt Nam

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ

Sáng nay, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng đã chủ trì hội nghị triển khai nghị quyết thường kỳ của Chính phủ tháng 7.

Đại tướng, Phùng Quang Thanh, Bộ Quốc phòng, chủ quyền, lãnh thổ
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại hội nghị

Trung tướng Vũ Văn Hiển, Chánh văn phòng Quân ủy TƯ – Văn phòng Bộ Quốc phòng đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ thời gian qua và các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện nghị quyết của Chính phủ. Các cơ quan chức năng đã báo cáo và đề xuất nhiều nội dung, giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.Kết luận hội nghị, thay mặt Quân ủy TƯ và Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh biểu dương các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy TƯ và Bộ Quốc phòng, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại tướng Phùng Quang Thanh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, các mặt công tác, trọng tâm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc.Triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; phối hợp chặt chẽ với Công an giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trọng tâm là bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm, khí thế thi đua sôi nổi thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Các lực lượng chức năng của Quân đội phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển và trên các tuyến biên giới. Các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh. Các cơ quan, đơn vị tăng cường quản lý, chỉ huy, huấn luyện nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy; tổ chức huấn luyện các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập nước…

Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính bảo đảm thông thoáng, đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho các đơn vị, địa phương thực hiện thuận lợi. Tổ chức thi công các công trình trọng điểm, đường tuần tra biên giới bảo đảm chất lượng, an toàn…

Theo QĐND

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP