Tuyển dụng Lao động

Tuyển dụng viên chức các trường mầm non thuộc TP Hà Tĩnh năm 2015

Thực hiện Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt chỉ tiêu xét tuyển viên chức các trường mầm non năm 2015; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 06/01/2016 của UBND thành phố tuyển dụng viên chức các trường mầm non thuộc thành phố Hà tĩnh năm 2015;

UBND thành phố thông báo

hatinh

1.    về số lượng, chỉ tiêu, cơ cấu: Gồm 10 chỉ tiêu. Trong đó: Giáo viên: 10.

2.    Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện được UBND thành phố quy định tại Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 06/01/2016 đã được đăng tải trên trang Thông tin điện tử thành phố và được niêm yết công khai tại UBND thành phố.

3.    Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

4.    Hồ sơ dự tuyển gồm: Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu niêm yết công khai tại UBND thành phố); các giấy tờ liên quan theo yêu cầu của vị trí cần tuyển.

Phí dự tuyển: 260.000 đồng/người dự tuyển.

5.    Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

–    Thời gian nhận hồ sơ: Người dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ từ ngày 15/02/2016 đến hết ngày 19/02/2016 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính: sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ).

–    Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ, UBND thành phố Hà Tĩnh; địa chỉ: Số 72, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh.

Hình ảnh thông báo:

Tintuchatinh

XEM CÔNG VĂN TẠI ĐÂY

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP