Quốc hội khóa XIV

Triển khai lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử Quốc hội và HĐND tỉnh

Chiều 21/3, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện chủ trì hội nghị hướng dẫn tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện nhấn mạnh: Việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh là quá trình giám sát, phát huy quyền làm chủ của người dân đối với những đại biểu mình lựa chọn. Qua đó, giúp UBMTTQ các cấp và các cơ quan tham gia bầu cử làm tốt việc hiệp thương, lựa chọn người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh đạt hiệu quả cao. Đây là một trong những nội dung quan trọng nhất và quyết định uy tín của từng ứng cử viên.

Qua 2 vòng hiệp thương, Ban thường trực UBMTTQ tỉnh đã tổng hợp danh sách, hồ sơ 13 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và 118 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo UBMTTQ tỉnh hướng dẫn về nội dung, thủ tục, trình tự việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú và nơi công tác của những người ứng cử. Theo đó, việc lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri với người ứng cử được tổ chức thường xuyên từ nay đến 4/4/2016, tại các thôn xóm, tổ dân phố, không phân biệt có hộ khẩu thường trú hay tạm trú dài hạn và phải đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan, đúng quy định của pháp luật. Hội nghị lấy ý kiến phải đảm bảo trên 50% số cử tri tham dự. Hình thức lấy ý kiến cử tri có thể bằng hai cách gồm biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín.

Theo kế hoạch, với tổng số 131 đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, tỉnh ta sẽ có 81 điểm tiếp xúc. Trong đó, thành phố Hà Tĩnh có 51 điểm tiếp xúc; 12 huyện, thị xã có 28 điểm tiếp xúc và thành phố Vinh tỉnh Nghệ An có 2 điểm tiếp xúc.

Mỹ Dung

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP