Một số đồng chí đã xin rút được đề cử lại, cụ thể là đồng chí Trương Tấn Sang, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, đồng chí Lê Hồng Anh, đồng chí Phạm Quang Nghị, đồng chí Tô Huy Rứa…
Ông Võ Ngọc Hoàng Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo TƯ

Quy trình tiếp theo sẽ như thế nào khi hiện giờ là 62 người mà chỉ được bổ sung 39 người, số dư đã quá 30%? 

Sẽ nghe ý kiến của những đồng chí được giới thiệu thêm xem ý họ như thế nào. Ví dụ như có người nào xin rút, sẽ xin ý kiến Đại hội về việc cho rút hay không cho rút, sau đó lập danh sách chính thức đem ra bỏ phiếu.

Những người đã xin rút có được cho vào danh sách bỏ phiếu hay không, thưa ông?

Tôi nghĩ những người xin rút rồi vẫn được cho vào danh sách bỏ phiếu, nhưng cái này lại phụ thuộc vào quyết định của Đại hội. Vì sẽ có bước Đại hội họp lại, nghe và quyết định lại.

Nghĩa là quy trình trong chiều nay danh sách sẽ được tập hợp tất cả, sau đó các đồng chí có ai xin rút sẽ ghi phiếu xin rút, còn nếu ai không xin rút thì thôi, đúng không thưa ông?

Đúng vậy.

Vậy với những ai đã xin rút, đơn xin rút sẽ được Đoàn chủ tịch xử lý hay Đại hội xử lý?

Đại hội sẽ giải quyết việc này. Đoàn chủ tịch báo cáo cho Đại hội, xin ý kiến Đại hội cho rút hay không.

Theo như quy chế thì Đại hội sẽ quyết định việc đó. Nhưng sẽ bỏ phiếu kín.

Trong danh sách chung?

Danh sách tất cả những người xin rút. Theo tôi hiểu thì là như vậy.

Với những người ngày mai xin rút?

Ý kiến cá nhân tôi là ai cho rút tôi cho rút hết. Vì mình đang tiến đến phấn đấu tranh cử. Nên việc này là tự nguyện, là việc của người ta, tự do của người ta. Tại làm sao cứ bắt giữ lại?
Ngày nay cũng không phải là thiếu cán bộ. Cho nên đồng chí nào xin rút là tôi cho rút hết.

Nhưng trong Đảng, việc xin rút không phải động tác giả đâu, xin rút thật chứ. Nên để các đồng chí ấy rút.

Nhưng nếu đại hội vẫn bỏ phiếu quá bán, thì vẫn được bầu?

Đương nhiên.

Sau khi trúng cử, bước tiếp theo sẽ như thế nào?

Tất cả các đồng chí trúng cử sẽ là Ban chấp hành mới. Ban chấp hành mới họp lại, bàn bạc ai vô Bộ chính trị, ai vô Ban Bí thư, ai làm Tổng bí thư. Cái này thuộc quyền Ban chấp hành mới. Ban chấp hành cũ giới thiệu lên ban chấp hành mới, việc này rất quan trọng và là trách nhiệm của Ban chấp hành cũ, để họ chuẩn bị ở giai đoạn kế thừa, giao thời, chuẩn bị, giới thiệu. Còn quyết định cuối cùng là ban chấp hành mới.

Có 4 ủy viên trung ương đặc biệt được giới thiệu là ông Uông Chu Lưu, Bùi Văn Nam, Nguyễn Bá Tỵ, Huỳnh Phong Tranh. Lý do gì giới thiệu tiếp thưa ông?

Hôm trung ương bàn, có một số lý do như sức khỏe, yêu cầu công việc có, lúng túng việc chuẩn bị người thay. Có người tiếp tục công việc, có người chuyển công việc khác.

Kết quả báo cáo tại Đại hội hơn 60 người được giới thiệu thêm. Họ có những điểm chung gì, thưa ông?

Tôi nói thêm về mấy đồng chí được Trung ương giới thiệu nhưng quá mấy tháng thì đó là Trung ương đã đề nghị. Đó cũng là trong phương án chứ không phải ở ngoài phương án.

Tất cả những đồng chí quá mấy tháng được Trung ương giới thiệu đều có vị trí rõ ràng, có nhu cầu cụ thể mà chưa tính ra phương án khác. Còn quyết định là đại hội.

Cá nhân ông nghĩ như thế nào khi đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng và đồng chí Trương Tấn Sang đều đã được làm nhân sự rất kỹ và đều xin rút rồi, được Trung ương cho rút rồi nhưng lại có người đề cử tiếp?

Cái đó là ý kiến của cá nhân từng đại biểu. Cái đó cũng là dân chủ, được tôn trọng. Các đại biểu họ có quyền.

Nếu giả sử 3 đồng chí đó vẫn được để trong danh sách được bầu mà các đồng chí Uỷ viên trung ương nếu vẫn bầu cho các đồng chí trúng cử thì có vi phạm quy chế bầu cử không ạ?

Tôi nghĩ là thế này, các đồng chí đó có ở lại trong danh sách không là do Đại hội quyết định. Đại hội quyết định như thế này hay như thế kia là vì quy chế Đại hội điều chỉnh. Nếu như Đại hội quyết định ở trong danh sách thì ở trong danh sách. Đại hội quyết định không ở trong danh sách thì không ở trong danh sách. Còn ở trong danh sách thì trúng hay không là phụ thuộc ở phiếu bầu. Và trúng hay không cũng bình thường, dân chủ.

Tức là lúc bấy giờ, các Uỷ viên trung ương đương nhiệm không có bị áp lực gì về vấn đề bỏ phiếu?

Không có áp lực gì. Và bỏ phiếu kín nên không có áp lực.

Ông có ý kiến gì về danh sách ứng cử, đề cử thêm ngoài danh sách của Ban chấp hành Trung ương lần này không?

Tôi thấy cách làm chiều nay là rất dân chủ. Ý kiến của một người hay cả đoàn giới thiệu cũng được ghi vào danh sách. Người ở ngoài đại hội cũng ghi danh sách. Những người ở ngoài đại hội cũng không ít và bây giờ các đồng chí ấy sẽ được thông báo là được giới thiệu để chuẩn bị hồ sơ. Và phải hỏi ý kiến họ. Cái đó cũng là dân chủ. Cho nên những người được giới thiệu phải hỏi ý kiến họ xem họ có đồng ý không.

Xin cảm ơn ông!

Lê Hiền – Trần Huệ