Phóng sự - Ký sự

Thị xã Kỳ Anh-đô thị trẻ và khát vọng tương lai

Thời gian qua, Thị xã Kỳ Anh đã và đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, mang tầm vóc của một đô thị trẻ, năng động, hiện đại xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội của tỉnh Hà Tĩnh với khát vọng hướng đến đô thị loại III vào năm 2018.

Diện mạo mới của đô thị trẻ

Thị xã Kỳ Anh được thành lập theo Nghị quyết 903, ngày 10/4/2015của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với 28.025,03 ha diện tích tự nhiên, 85.508 nhân khẩu và 12 đơn vị hành chính gồm 6 phường (Kỳ Liên, Kỳ Long, Kỳ Phương, Kỳ Thịnh, Kỳ Trinh và Sông Trí), 6 xã (Kỳ Hà, Kỳ Hoa, Kỳ Hưng, Kỳ Lợi, Kỳ Nam, Kỳ Ninh). Đây là mốc thời gian đánh dấu sự chuyển đổi bước ngoặt với sự thay đổi toàn diện trong phương thức tổ chức, quản lý đời sống kinh tế – xã hội.  Kỳ Anh từ xa xưa đã nổi tiếng là vùng đất “địa linh nhân kiệt”. Người Kỳ Anh có tinh thần hiếu học, cần cù sáng tạo, có ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn trong lao động sản xuất, xây dựng quê hương. Với mục tiêu xây dựng đô thị Kỳ Anh mở rộng trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trong những năm qua, cấp uỷ, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh đã tập trung đầu tư nâng cấp và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội của đô thị tạo nên bộ mặt mới năng động, phát triển trên các lĩnh vực KT-VH-XH-QPAN…

Kế thừa truyền thống và những kết quả quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân huyện Kỳ Anh đã đạt được, ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng bộ Thị xã Kỳ Anh chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm ổn định tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở, tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện Nghị Quyết 903 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sau hơn 01 năm thành lập, mặc dù bộ máy cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể còn mới, đội ngũ cán bộ thiếu hụt, công việc bộn bề, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, với tinh thần và mục tiêu phấn đấu cao, cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Thị xã Kỳ Anh đã nỗ lực vươn lên khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Tại thời điểm mới thành lập, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lâm thời có 25 đồng chí, Ban Thường vụ có 8 đồng chí nhưng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc củng cố tổ chức bộ máy; chỉ đạo thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2015-2020; chủ động bắt tay vào thành lập, kiện toàn bộ máy cơ quan, đơn vị trực thuộc; phân công điều động bổ nhiệm các chức danh chủ chốt của các phòng ban, cơ quan; tích cực đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở. Đồng thời quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ, đảng viên, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, góp phần tích cực vào xây dựng Đảng bộ thị xã trong sạch, vững mạnh, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên. Công tác dân vận của Đảng có chuyển biến tích cực, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, phát huy quyền làm chủ, củng cố khối đại đoàn kết và mối quan hệ mật thiết máu thịt giữa nhân dân với Đảng.

hatinh24h

Đại hội Đảng bộ Thị xa Kỳ Anh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thị xã đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, nhất là khó khăn về nguồn nhân lực của các cơ quan đơn vị, chỉ với 50-60% biên chế nhưng đã chỉ đạo phát triển bước đầu thành công trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục có bước chuyển biến tích cực, duy trì được mức tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và Thương mại dịch vụ; chuyển dịch cơ cấu đúng hướng, công nghiệp – xây dựng chiếm 67,14%, Thương mại dịch vụ chiếm 29,53%, Nông nghiệp 3,33% ; tốc độ tăng trưởng 24,17%; triển khai quyết liệt và hiệu quả công tác thu ngân sách ngay từ những ngày đầu thành lập thị xã, tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2015 đạt 8.500 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 3.000 tỷ đồng, phần thu thị xã được cân đối đạt 600 tỷ đồng/863,335 tỷ, thu từ xuất nhập khẩu 5.500 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người (trên địa bàn) đạt 45 triệu đồng. Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân ở các xã tích cực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay bình quân toàn thị xã đạt 11 tiêu chí, từ chỗ có xã chỉ đạt một tiêu chí nhưng đến nay không còn xã dưới 7 tiêu chí, phấn đấu cuối năm 2016 xã Kỳ Hưng đạt chuẩn Nông thôn mới.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dưới sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của đoàn công tác Trung ương, các bộ, ban, ngành liên quan trong giải quyết các tồn đọng vướng mắc liên quan đến GPMB, triển khai kịp thời các chính sách hổ trợ ngư dân ổn định đời sống sau sự cố môi trường và hải sản chết bất thường, sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thị xã Kỳ Anh đã được triển khai sớm, nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, đảm bảo kịp thời, đúng quy trình, quy định.

Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án được chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Hiện nay, trên địa bàn Thị xã đang tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng cho 60 dự án, trong đó 50 dự án được chuyển tiếp từ trước, tiếp nhận mới 10 dự án. Tổng diện tích phải thu hồi 274 ha, số hộ ảnh hưởng 3.471 hộ, phải di dời 941 hộ. Đến nay đã hoàn thành 07 dự án, 10 dự án đã hoàn thành trên 70 % công việc. Vào cuộc với quyết tâm cao cùng sự đồng tình của nhân dân chỉ trong thời gian ngắn diện mạo mới của Thị xã Kỳ Anh đã và đang có những đổi thay, phát triển từng ngày, chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng được nâng lên rõ rệt.

Đô thị trẻ và khát vọng tương lai

Có được những thành quả đó, trong 01 năm qua, trên cơ sở kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ và nhân dân Kỳ Anh,cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp đã nêu cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, phát huy trách nhiệm của chính quyền trong quản lý xã hội đề ra định hướng phát triển sát đúng và phù hợp điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Đội ngũ cán bộ nhiệt tình tâm huyết trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Phát huy vai trò của MTTQ, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong công tác vận động quần chúng nhân dân, đề cao dân chủ, đặc biệt là đã đánh giá đúng mức và khơi dậy triệt để tinh thần đoàn kết nổ lực vượt qua khó khăn của các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó thị xã Kỳ Anh đã thường xuyên nhận được sự quan tâm hổ trợ đầy trách nhiệm của Tỉnh ủy- HĐND – UBND – UBMTTQ tỉnh; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương về tinh thần và vật chất tạo nguồn sức mạnh tổng hợp để địa phương phát triển toàn diện.

Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế của sự phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Kỳ Anh nhận thấy trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm, chủ yếu là: giải quyết các tồn đọng liên quan đến công tác GPMB còn chậm,triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới chưa thực sự quyết liệt; Công tác thu ngân sách chưa đạt kế hoạch đề ra; Hạ tầng đô thị và hạ tầng phục vụ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch chưa đồng bộ; Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án còn nhiều ách tắc; Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như đất đai, tài nguyên khoáng sản…còn nhiều bất cập, chỉ đạo, điều hành hoạt động của chính quyền còn lúng túng chưa đồng bộ. Hệ thống thiết chế văn hóa từ thị xã đến các xã, phường chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ của người dân. An ninh trật tự xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp…

Thị xã Kỳ Anh hội tụ đầy đủ các yêu tố “thiên thời – địa lợi – nhân hòa”, là vùng đắc địa, giàu truyền thống văn hóa, danh lam thắng cảnh sơn thủy hữu tình gắn với các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu. Hệ thống giao thông kết nối hành lang kinh tế Đông Tây thông suốt với nước bạn Lào và các tỉnh Đông bắc Thái Lan. Thời gian tới tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Hà Tĩnh nói chung, Thị xã Kỳ Anh nói riêng sẽ tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc. Phát huy lợi thế địa bàn có Khu Kinh tế Vũng Áng là KKT động lực đa ngành, đa lĩnh vực trong đó có công nghiệp luyện cán thép, nhiệt điện, cảng nước sâu tầm cỡ khu vực và quốc tế; mặt khác các dự án trọng điểm sẽ đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần tạo nên thời cơ, vận hội mới để Thị xã Kỳ Anh vươn lên phát triển thành đô thị công nghiệp hiện đại với nền kinh tế xã hội phát triển nhanh, nguồn thu ngân sách đạt mức cao và trở thành đô thị động lực xứng tầm là vùng kinh tế động lực của tỉnh và khu vực.

 Để địa phương phát triển nhanh, ổn định và bền vững trong thời gian tới, Đảng bộ thị xã Kỳ Anh xác định: vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, tinh thần đại đoàn kết toàn dân là những yếu tố có vai trò then chốt do vậy mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp phát triển thời gian tới đó là quyết tâm tập trung chăm lo xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể vững mạnh; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, trách nhiệm và vai trò lãnh đạo của các chi bộ cơ sở. Tập trung nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức nhằm đáp ứng với yêu cầu công tác; xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đề ra mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế đột phá; tập trung lãnh đạo mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo định hướng đã xác định, trong đó tập trung nâng cao chất lượng của các ngành trong cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; tập trung huy động và khai thác triệt để các nguồn lực để đầu tư phát triển mạnh cơ sở hạ tầng cả về kinh tế và xã hội; tiếp tục tranh thủ đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị gắn với xây dựng đời sống văn hóa và nếp sống văn minh đô thị; tập trung nâng cao chất lượng các phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng địa phương có tiềm lực về an ninh vững mạnh, làm điểm tựa, tiền đề để xây dựng thị xã Kỳ Anh ngày càng vững mạnh.

 Tin tưởng rằng, trong tương lai không xa, các tầng lớp nhân dân Thị xã Kỳ Anh sẽ được sinh sống, làm việc và cống hiến ở một đô thị mới với những tòa nhà cao tầng, các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công trình công cộng hòa quyện với đất, trời, rừng, biển, các danh lam thắng cảnh tuyệt tác được thiên nhiên ban tặng. Đây sẽ là một thành phố trẻ năng động, hiện đại nhưng cũng không kém phần thơ mộng trong tương lai. Hiện thực hóa mục tiêu nêu trên cũng chính là thước đo chính xác nhất về hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng cùng sự vận hành trong tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp, cũng như năng lực, trình độ và phẩm chất của đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Thị xã Kỳ Anh.

Nguyễn Đình Hải – TUV, Bí thư Thị ủy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP