Đập dâng Lạc Tiến-Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Trước đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra thông tin báo điện tử Vietnamnet phản ánh về chất lượng công trình Đập dâng Lạc Tiến (Hà Tĩnh) có nhiều biểu hiện chất lượng công trình không đảm bảo.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Dự án Cấp nước cho KKT Vũng Áng, gồm 4 Tiểu Dự án (hồ Rào Trổ; đập dâng Lạc Tiến, tuynel và kênh dẫn; cống Kỳ Hà; nhà máy nước). Đến nay hạng mục nhà máy nước (giai đoạn 1), đập dâng Lạc Tiến và hệ thống kênh dẫn, tuynel cơ bản đã hoàn thành, hạng mục hồ Rào Trổ và cống Kỳ Hà đang thi công.

Về phản ánh của báo điện tử Vietnamnet, UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo, ngay khi phát hiện xảy ra hiện tượng võng mái hạng mục phụ trợ (nhà vận hành) đập dâng Lạc Tiến, UBND tỉnh đã giao chủ đầu tư, tư vấn thiết kế bổ sung và hoàn chỉnh. Hiện tượng võng mái nhà vận hành không ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và ổn định của đập dâng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, về chất lượng tổng thể dự án đến nay cơ bản đảm bảo yêu cầu theo quy định, công trình xây dựng an toàn, ổn định, một số hạng mục chính đã đưa vào sử dụng và đã phát huy hiệu quả.

Xem xét báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh và ý kiến của các Bộ liên quan, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý chất lượng công trình các hạng mục công trình đã xây dựng thuộc Dự án cấp nước cho KKT Vũng Áng, không để xảy ra các sai sót tương tự; khẩn trương chỉ đạo Chủ đầu tư xử lý, khắc phục dứt điểm các tồn tại, đồng thời tổ chức quan trắc, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố (nếu có) để bảo đảm an toàn công trình.

Các Bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Hà Tĩnh cần tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện việc quản lý chất lượng đối với các hạng mục công trình đang thi công thuộc Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao, đúng quy định của pháp luật hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Phan Hiển/ Chính Phủ