Tọa đàm công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho CNLĐ tại Hà Tĩnh

Dự và chỉ đạo có đồng chí PGS, TS Vũ Quang Thọ – Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn Việt Nam, Lê Cao Thắng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ VN; các đồng chí trong Thường trực LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Công đoàn cấp trên cơ sở một số huyện, thị, ngành thuộc LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh.

Tư tưởng về xây dựng Đảng trong di chúc của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người ít cao giọng cách ngôn. Mọi lời nói của Người đều giản dị, dễ hiểu, dễ làm theo. Một trong những văn bản quan trọng nhất mà Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta  là bản di chúc được viết và sửa chữa trong 4 năm, trước lúc Người đi xa. Nhân 45 năm ngày công bố bản Di chúc, chúng ta thử tìm hiểu những tư tưởng, tình cảm của Người kết tinh trong văn kiện này.

TOP