Toàn cảnh buổi tọa đàm
Toàn cảnh buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề căn bản liên quan công tác  tuyên truyền, giáo dục trong CNLĐ, đặc biệt chỉ rõ những khó khăn, tồn tại đặt ra tại thực tiến hoạt động cơ sở như: vấn đề kinh phí dành cho công tác tuyên truyền; sự quan tâm, vào cuộc của chính quyền, chuyên môn để góp phần nâng cao nhận thức người lao động; sự nhiệt huyết tự thân của CNLĐ trong việc tự học, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ, chuyên môn, tay nghề còn nhiều hạn chế…

Ông Trần Danh Tương – PCT LĐLĐ Hà TĨnh khai mạc buổi tọa đàm 

Qua thảo luận, trao đổi thẳng thắn, giàu thực tiễn góp phần tích cực phản ánh bức tranh chân thật về đội ngũ công nhân, công đoàn Hà Tĩnh, góp phần quan trọng bổ sung, hoàn thiện Đề án có chiều sâu, mang tính thực tiễn, và điều căn bản là mang lại ý nghĩa thiết thực đối với CNLĐ trong chuyển biến nhận thức, trình độ, chuyên môn, tay nghề, xứng đáng là lực lượng tiên phong, đi đầu xây dựng nền công nghiệp Việt Nam hiện đại, phát triển bền vững, toàn diện.

 PGS.TS Vũ Quang Thọ-Viện trưởng Viện CN-CĐ kết luận buổi tọa đàm 

Phát biểu kết luận tọa đàm, PGS. TS Vũ Quang Thọ – Viện trưởng Viện Công nhân & Công đoàn Việt Nam đánh giá cao những ý kiến đống góp của đội ngũ lãnh đạo công đoàn tỉnh, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, coi đây chính là những “trang sách” thực tiễn quý báu, là cơ sở để bổ sung, góp ý, hoàn thiện Đề án.

Clip buổi tọa đàm

Ông Thọ cũng yêu cầu lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh làm tốt công tác chỉ đạo trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục trong các cấp công đoàn và CN, VC, người lao động tỉnh nhà, góp phần tích cực xây dựng đội ngũ người lao động tỉnh nhà ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế, tầm quan trọng của mình trong sự nghiệp xây dựng, phát triển nền kinh tế xã hội của đất nước.

Ái Chi-LĐLĐ Hà Tĩnh