Xin qua chốt không được, đấm luôn cảnh sát giao thông

Xin qua chốt kiểm dịch nhưng không có lý do nên tổ công tác yêu cầu quay về nhà, Tùng chửi bới, thách thức. Khi cán bộ công an dùng điện thoại quay lại, Tùng vờ quay mặt đi rồi đấm thẳng vào cảnh sát giao thông.


TOP