Hà Tĩnh: Đùn đẩy trách nhiệm vụ dự án “treo” trăm tỷ

Trước đó, Infonet đã phản ánh dự án Trung tâm kinh tế thương mại đa ngành nghề Lợi Châu đã “cờ giong trống giục” cách đây 5 năm (2010) nhưng tới nay vẫn dậm chân tại chỗ. Lúc này, ban, thị xã đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Thị xã cho rằng việc chưa thu hồi giấy chứng nhận đầu tư thì trách nhiệm đó phải hỏi Ban quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh. Còn ban thì cho rằng, vướng mắc ở khâu GPMB của huyện (nay là thị xã)?

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh: Quyết định cho phá hàng loạt nhà dân nhằm mục đích gì?

Ngày 20/1/2013, một làng quê nghèo gần Đèo Ngang, chính quyền huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho nhiều xe cơ giới có hàng trăm cảnh sát hộ tống, đập phá 73 nhà dân theo lệnh của Chủ tịch UBND huyện mà ở đó không có dự án, nếu có chỉ là “dự án treo”. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm vào cuộc làm rõ…


TOP