Những nỗ lực bảo tồn, phát huy di sản dân ca ví, giặm

Năm 2013, Việt Nam hoàn tất hồ sơ trình UNESCO công nhận dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và tổ chức này đang xem xét công nhận trong năm 2014. Để đạt được kết quả đó, trong nhiều năm qua, Nghệ An đã có rất nhiều nỗ lực để bảo tồn và phát huy di sản dân ca ví, giặm.

Đề nghị công nhận ví, dặm Nghệ – Tĩnh là di sản thế giới

Ngày 23/3, Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng phòng Văn hóa phi vật thể, Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: Dân ca ví, dặm Nghệ – Tĩnh chính thức được lựa chọn là di sản đại diện cho Việt Nam xét ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể thế giới năm 2014.

Cả làng rủ nhau đi “săn” Hoàng Đằng

Nghe tin cây Hoàng Đằng được mua với giá cao, nhiều người dân vùng Quảng Bình, Hà Tĩnh… đã ráo riết vào rừng săn tìm. Thậm chí, có nơi còn rủ cả làng cùng đi theo.

TOP