Thầy Phó Hiệu trưởng lý giải chi tiết vì sao đề ôn tập giống tới 80% đề tốt nghiệp chính thức của Bộ

Thầy Nghệ khẳng định có một số câu đề ôn tập trúng y nguyên (đây là những câu được ghi rõ trong SGK, ở mức nhận biết kiến thức), một số câu có nội hàm tương tự nhau; một số câu thầy giảng mở rộng kiến thức, nội dung bao phủ gần giống với câu hỏi đặt ra trong đề thi.


TOP