Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Báo cáo chính trị do đồng chí Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, giai đoạn 2011 – 2015 tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 18%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. GRDP bình quân đầu người đạt trên 44 triệu đồng.

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trở thành các hoạt động thường xuyên, được nhân dân tham gia tích cực.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh đã có bước phát triển vượt bậc, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Phó Thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế, yếu kém như một số lĩnh vực phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chất lượng phát triển chưa bền vững.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh một số vấn đề để các đại biểu thảo luận tại Đại hội như xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng sớm trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng biển lớn của cả nước;

Tập trung phát triển toàn diện nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Chú ý công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các hoạt động công nghiệp của Khu kinh tế Vũng Áng.

Phó thủ tướng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, căn cứ mục tiêu, yêu cầu xây dựng và phát triển của tỉnh Hà Tĩnh. Sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, có năng lực đảm đương trọng trách được giao để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đồng thời, Đại hội cần phát huy trí tuệ, đóng góp vào các văn kiện của Trung ương và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng. Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII diễn ra hai ngày 17 và 18/10.

Tiền Phong