Dự án đầu tư

“Siêu dự án hơn 10 nghìn tỉ đồng và siêu hệ lụy”: Không có báo cáo đánh giá tác động môi trường ! (bài 4)

Trong các bài viết trước, chúng tôi đã đề cập đến việc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Cẩm – chủ đầu tư “siêu dự án” khu du lịch Bắc Thiên Cẩm sau 4 năm vẫn không thể lập được quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500. Và “hoành tráng” hơn đến ngày dự án bị thu hồi báo cáo đánh giá tác động môi trường vẫn mới chỉ là … “dự án”.

>> “Siêu dự án hơn 10 nghìn tỉ đồng và siêu hệ lụy”: Vi phạm cam kết về tiến độ! (Bài 3)

 Do san lấp mặt bằng của Khu tái định cư không đi vào hoạt động nên mùa mưa tới nhân dân thôn Song Yên luôn bị ngập úng.

Ngày 18/11/2010, UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Cẩm đầu tư xây dựng khu du lịch Bắc Thiên Cẩm.

Tổng diện tích được cấp phép là 266.43 ha, với tổng vốn đầu tư là 10.289 tỉ đồng.

Theo quy định, đây là dự án bắt buộc phải được phê duyệt báo cáo tác động môi trường. Điều 18, điều 19, Luật Bảo vệ môi trường quy định “chủ dự án có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan có thầm quyền phê duyệt”. Nghĩa là, trách nhiệm lập, trình cơ quan có thẩm quyền phê dủyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoàn toàn thuộc về Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Cẩm. Và trong thực tế của các dự án, đây không phải là việc làm quá khó khăn.

Kết quả thẩm định báo cáo ĐTM của dự án “Đầu tư xây dựng Khu du lich Bắc Thiên Cầm ” tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên của Cục thẩm định và đánh giá tác động môi trường

Vậy nhưng, với “siêu dự án” khu du lịch Bắc Thiên Cẩm, với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Cẩm của ông Nguyễn Trọng Tuệ thì có vẻ việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường là một việc làm “quá sức”.

Bằng chứng là ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Cẩm đã cam kết với chính quyền địa phương sẽ hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường chậm nhất là đến ngày 30/6/2011. Tuy vậy, trong thực tế, đến ngày 30/6/2011 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Cẩm gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Điều ngược đời là, theo quy định tại mục 7, phụ lục III, Nghị định 29/2011/NĐCP qui định “xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, khu đô thị có diện tích 200 ha trở lên” trách nhiệm thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ TN-MT. Nhưng chủ đầu tư dự án khu du lịch Bắc Thiên Cầm, không hiểu vì lý do gì, lại gửi và đề nghị phê duyệt báo cáo tác động môi trường cho Sở TN-MT  tỉnh Hà Tĩnh ?!

Ngay sau khi nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Sở TN-MT Hà Tĩnh đã đề nghị và hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Cẩm gửi hồ sơ cho Bộ TN-MT phê duyệt theo qui định.

Và phải đến ngày 6/1/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Cẩm mới nộp hồ sơ tại Bộ TN-MT  để đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Sau đó, Bộ TN-MT đã có quyết định số 141/QĐ-BTNMT ngày 10/2/2012 thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Ngày 22/2/2012, Hội đồng đã họp và kết luận báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Cẩm còn nhiều thiếu sót, nhiều nội dung chưa được làm rõ. Do vậy, Hội đồng chưa đủ cơ sở để xem xét thẩm định và đề nghị chủ đầu tư phối hợp với  cơ quan tư vấn tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến của hội đồng và gửi lại Bộ TN-MT sau khi đã chỉnh sửa, để tiếp tục xem xét, thẩm định theo qui định của pháp luật.

Công văn khẳng định Bộ TNMT chưa nhận được hồ sơ báo cáo ĐTM hoàn chỉnh của công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Cầm

Nhưng mãi đến ngày 17/12/2012, tức là sau gần 10 tháng, Cục thẩm định và đánh giá tác động môi trường mới nhận được hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường (sau khi chỉnh sửa) của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Cẩm, kèm theo công văn số 16/CV ngày 26/10/2012. Ngày 7/1/2013, Hội đồng thẩm định, báo cáo đánh giá tác động môi trường đã tổ chức phiên họp chính thức và nhất trí thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng khu du lịch Bắc Thiên Cầm nhưng với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của Hội đồng thẩm định.

Ngày 14/1/2013, Cục thẩm định và đánh giá tác động môi trường có thông báo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng khu du lịch Bắc Thiên Cầm tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời yêu cầu chủ dự án phải chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của hội đồng.

Nhưng lạ thay, từ lúc gửi thông báo (ngày 14/1/2013) đến thời điểm UBND tỉnh Hà Tĩnh ký quyết định số 4160/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư thì nhà đầu tư vẫn chưa thể nộp lại hồ sơ chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng thẩm định.

Điều đó có nghĩa rằng, tính đến thời điểm này, báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng khu du lịch Bắc Thiên Cầm do công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Cầm làm chủ đầu tư vẫn chưa được phê duyệt…

Với những gì đã thể hiện suốt thời gian dài qua, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Cầm cho thấy mình chỉ là một nhà đầu tư không có năng lực!

Một dự án với tổng vốn đầu tư trên 10 nghìn tỉ đồng, được “nhà đầu tư Việt kiều” quảng bá rầm rộ. Nhưng khi triển khai ngay từ những “hạng mục” đầu tiên đã không thể khả thi vì câu hỏi “tiền đâu”!

Những điều đó đã khẳng định một sự thật xây dựng khu du lịch Bắc Thiên Cầm chỉ là một “dự án ma”, công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Cầm chỉ là một nhà đầu tư không có năng lực!

Nhóm PV/ Tầm Nhìn

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP