Địa Chí Hà Tĩnh

Ra mắt cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Sơn Thủy (1930-2014)”

Chiều ngày 28/10, tại Hội trường UBND xã Sơn Thủy ( Hương Sơn), Đảng bộ và Nhân dân xã Sơn Thủy đã tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách ” Lịch sử Đảng bộ xã Sơn Thủy ( 1930-2014).

hatinh24h hatinh2PGS.TS Đoàn Minh Duệ phát biểu trong buổi ra mắt cuốn sạch tại Hội trường UBND xã Sơn Thủy

Nội dung của cuốn sách nhằm giới thiệu về vùng đất và con người của quê hương Sơn Thủy; đồng thời khái quát lại chặng đường phát triển của Đảng bộ xã Sơn Thủy trong suốt 84 năm qua.

Cuốn sách do PGS. TS Đoàn Minh Duệ phối hợp với một số thành viên trong Đảng bộ xã Sơn Thủy thực hiện biên soạn. Sách do Nhà xuất bản Nghệ An phát hành.

Ngoài việc giới thiệu khái quát về vùng đất và con người xã Sơn Thủy thì cuốn sách được chia thành 5 chương, cụ thể: Chương 1, nói về thời kỳ đấu tranh giành chính quyền cách mạng ( 1030-1945); chương 2, Chi bộ Đảng ra đời lãnh đạo nhân dân Sơn Thủy tham gia xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến chống Thực dân Pháp ( 1945-1954); Chương 3, Đảng bộ xã ra đời lãnh đạo nhân dân Sơn Thủy xây dựng CNXH và tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Chương 4, Đảng bộ Sơn Thủy lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo vệ tổ quốc theo đường lối đổi mới của Đảng ( 1976-1990); Chương 5, Đảng bộ xã Sơn Thủy lãnh đạo nhân dân thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện (1990-2010).

hatinh24h hatinh1 Cuốn sách ” Lịch sử Đảng bộ xã Sơn Thủy ( 1930-2014).

Sự ra đời của cuốn sách không những có ý nghĩa trong việc khái quát về những chặng đường phát triển lịch sử của Đảng bộ và nhân dân xã Sơn Thủy mà nó còn bồi đắp tình yêu quê hương cũng truyền thống tự hào cho thế hệ trẻ về một vùng quê giàu truyền thống cách mạng.

Sỹ Thông

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP