Tintuchatinh
 Sáng 23-1, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội XII. Trong ảnh: Toàn cảnh Phiên họp. Ảnh: TTXVN

Báo cáo này sẽ nêu một cách đầy đủ, toàn diện, tổng quát nhất từ tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng ủy viên trung ương dự kiến đến danh sách giới thiệu nhân sự do Trung ương khóa XI giới thiệu. Trong danh sách này, từng ứng viên sẽ được nêu rõ vị trí công tác dự kiến sẽ bố trí nếu trúng cử…
Trong phiên đầu tiên bàn về nhân sự này, đại hội sẽ tập trung thảo luận rồi biểu quyết về số lượng ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương khóa XII, gồm cả chính thức và dự khuyết. Theo thông tin trước đó được công bố, Trung ương khóa XI đưa ra phương án Trung ương XII với 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết so với 175 và 25 của khóa XI.
Sau khi chốt được số lượng, Chủ nhật 24-1, đại hội đi vào thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Trung ương khóa XII. Để có nhiều thời gian, cơ hội cho các đại biểu tham gia ý kiến, đại hội sẽ chia thành 68 đoàn đại biểu, gồm đoàn các đảng bộ tỉnh/thành, đoàn các đảng bộ khối cơ quan trung ương, khối doanh nghiệp, khối ngoài nước, khối quân đội, khối công an để thảo luận. Các trưởng đoàn sẽ phổ biến với thành viên của mình về báo cáo của Đoàn Chủ tịch những thông tin cần thiết trong danh sách giới thiệu nhân sự ứng cử do Trung ương khóa XI chuẩn bị.
Các đại biểu sẽ được bố trí thời gian tự nghiên cứu danh sách nhân sự do Trung ương XI giới thiệu. Mỗi đại biểu sẽ được cung cấp một bộ tài liệu đầy đủ về tất cả ứng viên này. Sau khi các đại biểu nghiên cứu, tìm hiểu kỹ, các đoàn đại biểu tiếp tục trao đổi tiếp về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách ứng viên. Trong quá trình nghiên cứu, về nguyên tắc, các đại biểu vẫn có quyền ghi phiếu ứng cử, đề cử bổ sung nhân sự khác. Ngoài ra vì Điều lệ Đảng quy định đảng viên có quyền ứng cử vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng nên vẫn có thể có những đảng viên không phải đại biểu dự Đại hội XII tự ứng cử vào Trung ương XII. Điều này đã xảy ra tại Đại hội XI.
Chiều 24-1, các trưởng đoàn sẽ tổng hợp kết quả ứng cử, đề cử bổ sung với Đoàn Chủ tịch. Sau khi nhận thông tin từ các đoàn và thông tin từ các trường hợp đảng viên bên ngoài tự ứng cử, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ tổng hợp danh sách các trường hợp tự ứng cử hoặc được đề cử bổ sung. Các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu của Trung ương XII sẽ được tiểu ban nhân sự rà soát, đối chiếu với từng trường hợp nhân sự ứng cử, đề cử bổ sung này. Việc này phải hoàn tất trong đêm Chủ nhật để sáng hôm sau Đoàn Chủ tịch thông báo kết quả tổng hợp về các đoàn.
Sáng thứ Hai (25-1), đại biểu tiếp tục làm việc tại đoàn. Đoàn Chủ tịch sẽ thông báo tổng hợp danh sách các trường hợp ứng cử, đề cử bổ sung. Những đại biểu tự ứng cử hoặc được đại biểu khác đề cử sẽ cân nhắc việc tiếp tục hay rút lui, nhận đề cử hay từ chối đề cử. Các đảng viên bên ngoài mà trước đó đã nộp hồ sơ tự ứng cử hoặc được đại biểu đại hội đề cử cũng có những cân nhắc tương tự.
Những việc trên sẽ được thực hiện gấp rút, để cuối buổi sáng, Đoàn Chủ tịch có thông tin đầy đủ về các trường hợp bổ sung hoặc xin rút này. Đoàn Chủ tịch sẽ họp, thống nhất ý kiến, để buổi chiều báo cáo đại hội.
Chiều cùng ngày, các đoàn đại biểu về làm việc chung tại hội trường. Đoàn Chủ tịch sẽ báo cáo với đại hội về danh sách ứng cử, đề cử, cùng với thông tin về các trường hợp xin rút hoặc vẫn tiếp tục ứng cử. Đoàn Chủ tịch cũng báo cáo với đại hội để quán triệt đầy đủ về quy chế bầu cử tại đại hội mà đã được thông qua ở phiên họp trù bị.
Sau hoạt động này, việc bầu cử chính thức bắt đầu bằng việc đại hội thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, bao gồm cả các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử hoặc vẫn tiếp tục ứng cử bổ sung. Trên cơ sở này, Đoàn Chủ tịch sẽ có được danh sách ứng viên chính thức bầu vào BCH Trung ương khóa XII. Thời gian cuối ngày làm việc, đại hội bầu ban kiểm phiếu.
Sáng thứ Ba (26-1), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình – nơi diễn ra Đại hội XII, việc bỏ phiếu bắt đầu. Danh sách bầu cử chính thức sẽ được chuyển tới các đoàn, phát cho đại biểu. Danh sách này bao gồm cả ứng viên do Trung ương khóa XI giới thiệu và những người ứng cử, nhận đề cử bổ sung mà đại hội đã biểu quyết thông qua trước đó. Trong không gian riêng tư, từng đại biểu sẽ quyết định lá phiếu của mình. Sẽ có hai lá phiếu với màu khác nhau, một cho danh sách bầu ủy viên trung ương chính thức, một cho danh sách bầu ủy viên dự khuyết. Đại biểu sẽ đánh dấu vào những những viên mình ủng hộ và gạch tên những ứng viên mà mình thấy chưa ưng.
Dự kiến 9 giờ 30 sáng 26-1, các đại biểu sẽ mang lá phiếu chuẩn bị sẵn của mình lên hội trường bỏ vào thùng phiếu chuẩn bị sẵn. Ngay sau đó, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.
Chiều cùng ngày, theo chương trình, các đại biểu làm việc tại hội trường, quay trở lại các công việc liên quan tới văn kiện. Nếu có vấn đề cần phải biểu quyết thì sẽ tiến hành ngay để chốt nội dung văn kiện. Cho đến khi có kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu sẽ báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách trúng cử vào BCH Trung ương khóa XII. Sau đó, các đại biểu có một ngày nghỉ ngơi.
Thứ Tư 27-1, Tại trụ sở Trung ương Đảng, số 1 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội, BCH Trung ương khóa XII họp Hội nghị thứ nhất bầu Bộ Chính trị, tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra trung ương, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương.

Thứ Năm 28-1, Đại hội XII họp phiên bế mạc. Đoàn Chủ tịch sẽ báo cáo lần cuối về văn kiện. Tiếp đó là báo cáo kết quả bầu cử của Hội nghị thứ nhất BCH Trung ương khóa XII. Ngay sau đó, BCH Trung ương khóa XII ra mắt. Tổng bí thư khóa XII thay mặt Trung ương khóa XII phát biểu ý kiến. Tiếp đó, đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội XII. Tân tổng bí thư sẽ đọc diễn văn bế mạc đại hội.

Bầu cử tại Đại hội XI: Nhiều người ứng cử, nhận đề cử
Tại Đại hội XI, tháng 1-2011, Trung ương khóa X đề xuất danh sách bầu cử ủy viên chính thức với số dư trên 15% so với tổng số được bầu là 175; số dư bầu ủy viên dự khuyết đạt trên 50% so với tổng số được bầu là 25.

Trong quá trình chuẩn bị đại hội có một người tự ứng cử là ông Nguyễn Xuân Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học nghiệp vụ và tư liệu Ban Tuyên giáo Trung ương. Ông Kiên không phải là đại biểu đại hội.

Ngoài ra trong quá trình diễn ra đại hội, các đại biểu đã giới thiệu thêm một số ứng viên cho cả bầu ủy viên trung ương chính thức và dự khuyết.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách chính thức, trong đó có 218 ứng viên ủy viên chính thức (số dư lên tới 24,57%), và 61 ứng viên ủy viên dự khuyết (số dư lên tới 144%).

Trên cơ sở danh sách chính thức này, đại hội đã bỏ phiếu kín, bầu ra BCH Trung ương khóa XI gồm 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết.

NGHĨA NHÂN