Tin láng giềng

Quảng Bình: Kỷ luật thêm 14 kiểm lâm liên quan vụ đốn hạ 3 cây sưa trăm tỉ

Sáng 27/3, tin từ Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình), Hội đồng Kỷ luật của Vườn vừa ra quyết định kỷ luật đối với 14 kiểm lâm viên liên quan đến vụ lâm tặc triệt hạ 3 cây sưa trăm tỉ.

Trong 14 quyết định kỷ luật được ký ban hành đối với 14 kiểm lâm trực thuộc Hạt Kiểm lâm Phong Nha – Kẻ Bàng, có hai quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với các ông Phạm Hồng Thái, nguyên Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Phong Nha – Kẻ Bàng và ông Nguyễn Hữu Trí, Hạt phó.

Bên cạnh đó, các ông Nguyễn Nam Định, Trần Đức Tiến, Nguyễn Hoài Nam, Trần Văn Trị, Dương Văn Án, Trần Quang Đồng (trạm trưởng các trạm kiểm lâm trực thuộc); Nguyễn Thế Vịnh, Nguyễn Thanh Trì, Phạm Xuân Huyền, Phạm Xuân Cường, Hà Đức Kiển và Hoàng Minh Luyến (trạm phó các trạm kiểm lâm trực thuộc) bị kỷ luật khiển trách.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP