Trong nước

Phát động phong trào thi đua yêu nước hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình: Các tiểu ban cần tập trung sức lực, trách nhiệm và trí tuệ tham mưu có chất lượng và chuẩn bị tốt các công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Chiều 27-10, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình chủ trì cuộc họp các tiểu ban chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII ( nhiệm kỳ 2015-2020) để phân công nhiệm vụ cho các thành viên và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Phát động phong trào thi đua yêu nước hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Với chủ trương tổ chức phục vụ Đại hội theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và đảm bảo an toàn tuyệt đối, BTV Tỉnh ủy xây dựng dự thảo thông báo về kế hoạch chuẩn bị và tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Theo đó, Tiểu Ban Văn kiện Đại hội chỉ đạo xây dựng đề cương báo cáo chính trị, tổ chức lấy ý kiến góp ý vào đề cương; trên cơ sở đề cương chi tiết, tiến hành xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội; tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo cácvăn kiện, tiếp thu hoàn chỉnh văn bản trong tháng 6 năm 2015 để trình xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tiểu Ban Nhân sự Đại hội rà soát, quy hoạch, chuẩn bị, cơ cấu nhân sự đảm bảo yêu cầu Đại hội, hoàn thành trình BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII xem xét, quyết định trong tháng 7 năm 2015 để trình xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tiểu Ban phục vụ Đại hội chỉ đạo triển khai toàn bộ nội dung công tác phục vụ Đại hội, phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan và từng thành viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua hành động cách mạng trong các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân; chuẩn bị đầy đủ kinh phí, các phương tiện và điều kiện vật chất phục vụ Đại hội; giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo, vụ việc xảy ra trên địa bàn…

BTV Tỉnh ủy cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đơn vị liên quan và các huyện, thị xã, thành phố và các Đảng bộ trực thuộc.

Phát động phong trào thi đua yêu nước hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các tiểu ban tập trung sức lực, trách nhiệm và trí tuệ tham mưu có chất lượng và chuẩn bị tốt các công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, để chuẩn bị tốt cho Đại hội, việc chuẩn bị báo cáo văn kiện đặt ra yêu cầu rất cao. Vì vậy, Tiểu Ban Văn kiện Đại hội phải cố gắng hoàn thành đầu tháng 12, sau đó tổ chức lấy ý kiến rộng rãi và tiếp tục hoàn thiện.

Các ban, ngành, đơn vị, địa phương phát động phong trào thi đua yêu nước hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tạo sự chuyển biến tích cực ngay từ các đơn vị, địa phương; tập trung chỉ đạo xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo; đảm bảo ANTT, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Đại hội.

Về công tác nhân sự, Ban Tổ chức chịu trách nhiệm tham mưu BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy Đề án nhân sự, hoàn thiện công tác cán bộ. Các thành viên của các tiểu ban, theo sự phân công của BTV, bám sát các địa phương chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở thành công tốt đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các tổ chức, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa các nhiệm vụ được phân công, góp phần quan trọng vào thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (dự kiến được tổ chức vào tháng 9 năm 2015).

Biện Nhung

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP