Quốc hội khóa XIV

Nỗ lực bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Ngày 13/10, đoàn công tác Công an tỉnh gồm đại diện các phòng PA83, PV11, PX13, PX15 đã đến kiểm tra công tác bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại Công an các huyện Vũ Quang và Hương Sơn.

Hatinh24h 01

Thực hiện các Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh, Công an các huyện Vũ Quang, Hương Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm trong các tổ đội công tác, triển khai đồng bộ các biện pháp, tăng cường đảm bảo ANTT trước, trong và sau Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII. Theo đó, Công an các đơn vị làm tốt công tác nắm tình hình, phân tích và nhận định tình hình, chủ động tham mưu, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các thế lực thù địch, tuyên truyền, kích động, phá hoại… nhằm bảo vệ an toàn Đại hội Đảng. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo ANTT, không để đột xuất bất ngờ xảy ra.
Công an Vũ Quang chủ động triển khai phương án, bố trí lực lượng đảm bảo ANTT trên địa bàn

Tập trung giải quyết ổn định tình hình tại cơ sở, huy động sức mạnh toàn dân trong tham gia giữ gìn ANTT. Phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác… Đồng thời, chủ động nắm tình hình tại các điểm tranh chấp, mâu thuẫn, khiếu kiện, nhất là các điểm phức tạp; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết kịp thời, ổn định tình hình, không để khiếu kiện vượt cấp.

     Bố trí lực lượng, tăng cường tuần tra, khép kín địa bàn tại các địa bàn trọng điểm, giờ cao điểm. Các đơn vị đã chủ động trong việc bảo quản, sử dụng phương tiện, công cụ hỗ trợ, phục vụ nhiệm vụ trọng tâm bảo vệ Đại hội Đảng. Ngoài ra, tại các đơn vị Trung đội Cảnh sát Cơ động thường xuyên luyện tập để đối phó với các tình huống phức tạp có thể xảy ra. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực 100% quân số, sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn 24/24h.
Bố trí phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ đảm bảo ANTT
Với tinh thần chủ động và trách nhiệm cao trong việc triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đại hội Đảng các cấp của Công an Vũ Quang, Công an Hương Sơn cùng các lực lượng Công an toàn tỉnh , tin tưởng rằng, công tác đảm bảo ANTT trong thời gian diễn ra đại hội sẽ đạt hiệu quả cao, góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Xuân Lý/ Công an Hà Tĩnh

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP