Lộc Hà

Lộc Hà: Tổ chức trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân

Phòng Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Lộc Hà vừa tổ chức trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con nhân dân ở các địa phương đã hoàn thành các thủ tục cấp quyền sử dụng đất.

Trao giấy chứng nhận QSD đất tại xã Tân Lộc

Theo báo cáo của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tính đến thời điểm này toàn huyện đã cấp được 24. 806 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn 1.797 hộ chưa được cấp giấy. Tuy nhiên trong số chưa được cấp giấy quyền sử dụng đất này ngành chức năng và chính quyền các địa phương đã tiến hành xử lý 1.757 hồ sơ đạt 99,2%.  Được biết nến nay việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn toàn huyện đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm quyền lợi cho người sử dụng đất. Cùng với đó việc cấp đổi giấy CNQSDĐ cũng đạt 96,7%. Mới đây, tại thôn Kim Tân, xã Tân Lộc, Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện đã tổ chức trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 279 hộ dân. Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo chủ trương sau đo đạc bản đồ địa chính người dân ở đây rất vui và phấn khởi. Để thực hiện tốt việc giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đo đạc trên địa bàn huyện cho người dân xong trước ngày 30/4/2014, UBND huyện Lộc Hà đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các xã tổ chức rà soát đánh giá một cách chính xác các hồ sơ, thủ tục đất đai, tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân hiểu và chuẩn bị tốt các khâu như in ấn giấy chứng nhận, sắp xếp lịch nhằm tổ chức trao giấy chứng nhận quyền sử đất cho bà con nhân dân đúng lộ trình đã đề ra.

Tin, ảnh: Ngọc Quang

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP