Lộc Hà

Lộc Hà: Bình Lộc triển khai Đề án xã không có ma túy

Thực hiện đề án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy”, Ban chỉ đạo thực hiệ đề án huyện Lộc Hà đã chỉ đạo UBND xã Bình Lộc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai xây dựng mô hình xã không có tệ nạn ma túy. Đại diện Công an tỉnh và các đ/c lãnh đạo huyện đã về dự.


Xã Bình Lộc nằm ở vị trí trung tâm huyện Lộc Hà, từ năm 2010 đến nay tình hình tội phạm mua bán ma túy nhỏ lẻ, sử dụng chất ma túy trái phép trên địa bàn có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Theo xác minh của ngành chức năng, đến nay toàn xã có 7 đối tượng nghiện ma túy và cũng từ những đối tượng này đã tổ chức chứa chấp, buôn bán ma túy trái phép. Lực lượng Công an xã phối hợp với Công an huyện đã bắt, xử lý 4 vụ với 5 đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn. Trước tình hình trên, được sự giúp đỡ của Công an huyện Lộc Hà và các ban ngành đoàn thể cấp huyện, xã Bình Lộc đã tổ chức triển khai thực hiện đề án xã không tệ nạn ma túy. Trước hết tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc phòng chống ma túy trên địa bàn. Tăng cường nâng cao năng lực chuyên môn cho lực lượng nòng cốt và tuyên truyền giáo dục cho các tầng lớp nhân dân về phòng chống ma túy. Tổ chức ký cam kết đối với các hộ gia đình thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân tham gia phòng chống tệ nạn ma túy. Mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tự quản, dòng họ, khu dân cư tự quản, tổ an ninh nhân dân trong việc bài trừ tệ nạn ma túy. Tổ chức cai nghiện ma túy tại nhà và cộng đồng, quản lý, giáo dục và giúp đỡ những đối tượng nghiện trở lại hoàn lương. Xã cũng quyết tâm phấn đấu ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy từ nay đến 2015, để trở thành mô hình xã không có ma túy như Đề án đã nêu./.


Tin, ảnh: Ngọc Quang

Lộc Hà

  Từ khóa: UBND , tệ nạn , ma túy , phường , Công an

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP