Sự kiện 2016

Kỳ Anh tổng kết thu ngân sách năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

Chiều ngày 12/1, huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thu ngân sách năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tham dự hội nghị có các đồng chí Dương Hồng Lĩnh, Chi cục phó Chi cục thuế Hà Tĩnh, Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Viết Trường, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Dương Thị Vân Anh, Quyền chủ tịch HĐND huyện, đại diện các cơ quan ban ngành cấp huyện. Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện, Chu Tất Đắc, phụ trách Chi cục Thuế huyện chủ trì hội nghị.

Tintuchatinh
Ảnh: Các đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Viết Trường, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy dự hội nghị tổng kết công tác thu ngân sách năm 2015.
Ảnh: Chủ trì hội nghị
Ảnh: Đại biểu tham dự hội nghị.      
       Năm 2015, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành và chính quyền các xã, sự cố gắng của cộng đồng các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh, Chi cục thuế huyện Kỳ Anh đã tổ chức triển khai có hiệu quả các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn nên đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện Kỳ Anh. Với kế hoạch giao là 166,565 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách từ thuế và phí trên địa bàn 121, 282 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch giao, tăng 17%  so với thực hiện năm trước. Trong đó, có 2 chỉ tiêu vượt kế hoạch đó là: thu tiền thuê đất đạt 287% và thu khác ngân sách huyện đạt 104%; các chỉ tiêu thu thu tăng cao so với thực hiện năm trước là: thu ngoài quốc doanh tăng 23%; thuế TNCN tăng 63%; lệ phí trước bạ tăng 42%; tiền thuê đất tăng 58%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tăng 186%… Để có kết quả đó, huyện Kỳ Anh đã tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý thuế, đặc biệt trong công tác đôn đốc thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế nhằm hoàn thành cao nhất chỉ tiêu được giao… đôn đốc việc thực hiện thu nộp phí, lệ phí tại các xã, phối hợp với các ngành chức năng truy thu nợ đọng thuế. Đồng thời đôn đốc các xã tận thu các loại phí, lệ phí, thu khác ngân sách sau kiểm tra và phát sinh. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế như; Tổng thu ngân sách đạt thấp, chưa có nguồn thu lớn, ổn định, công tác quản lý nguồn thu mới phát sinh còn hạn chế, việc quản lý đối tượng nộp thuế chưa chặt chẽ..

Ảnh: Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện phát biểu tại hội nghị
       Năm 2016, UBND tỉnh giao dự toán thu ngân sách cho huyện Kỳ Anh 135,6 tỷ đồng. Để thực hiện và hoàn thành kế hoạch thu ngân sách đặt ra, hội nghị đã đề ra 10 biện pháp trọng tâm sau;
1.     Bám sát nhiệm vụ chính trị được giao triển khai đồng bộ các nội dung chỉ đạo của nghành thuế, của huyện về tăng cường công tác thu ngân sách.
2.     Thực hiện tốt thủ tục cải cách hành chính thuế theo cơ chế “ Một cửa”, tạo sự thông thoáng cho người nộp thuế, làm tốt công tác hổ trợ người nộp thuế. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật thuế, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng doanh nghiệp, hướng dẫn, hổ trợ người nộp thuế đầy đủ, kịp thời.
3.     Tham mưu cho huyện xây dựng và giao dự toán thu ngân sách cho các xã, ban hành các văn bản chỉ đạo các nghành, các cấp tập trung triển khai thực hiện quyết liệt về công tác thu ngân sách trên địa bàn.
4.     Tổ chức ký giao ước thi đua trong cán bộ công chức và các đoàn thể, triển khai thu hết thuế môn bài trong kinh doanh trong nửa đầu tháng 1/năm 2016, thuế hàng tháng không để nợ đọng kéo dài.
5.     Phối hợp với chính quyền các xã, các nghành chức năng, quản lý thu các loại thuế nói chung và các khoản thu từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, cấp quyền sử dụng đất, phí –lệ phí… và các  nguồn thu khác trên địa bàn.
6.     Rà soát lại các Doanh nghiệp đang quản lý, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện các hạng mục công trình, giải ngân của các doanh nghiệp kể cả nội huyện và ngoại tỉnh. Giao chỉ tiêu nộp ngân sách cho các xã, các doanh nghiệp ngay từ đầu năm, đưa vào quản lý những doanh nghiệp mới  ngay từ đầu năm.
7.     Phấn đấu thu hết số nợ cũ, hạn chế tối đa nợ mới phát sinh, triển khai đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế.. Phấn đấu đến ngày 30/6/2016 không có hộ kinh doanh cá thể nợ thuế và tổng số thuế nợ đến hết năm không quá 5% tổng thu ngân sách.
8.     Quản lý tốt việc in, phát hành và sử dụng các loại hóa đơn, cấp phát ấn chỉ hóa đơn đúng chế độ. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về in ấn hóa đơn, đặt in hóa đơn…
9.     Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Rà soát chất lượng đội ngũ cán bộ nghành thuế, kiểm tra việc thực hiện quy chế của đơn vị, phát hiện những sai sót để chấn chỉnh kịp thời.
10.  Tăng cường các biện pháp ngăn ngừa phòng chống tham nhũng, lãnh phí, thực hành tiết kiệm. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, đảng viên trong đơn vị theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35- CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 12 –CT/HU  và Quy định 300- QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
         Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Chi Cục thuế tỉnh và lãnh đạo huyện  Kỳ Anh đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của nghành thuế trong việc thu ngân sách trên địa bàn. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và giao nhiệm vụ cho nghành thuế cần ngành thuế cần phối hợp chặt chẽ để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả những giải pháp, sự điều hành, chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện về các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, tài chính- ngân sách năm 2016. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tiếp tục triển khai các chính sách ưu đãi thuế theo quy định, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh. Thực sự cải cách thủ tục hành chính thuế nhằm rút ngắn thời gian giải quyết các công việc, các thủ tục cho người nộp thuế, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phát triển và mong rằng: Mỗi cán bộ, công chức ngành thuế cần rèn luyện, tu dưỡng thực hiện tốt tuyên ngôn ngành thuế “Minh bạch – Chuyên nghiệp – Liêm chính – Đổi mới”. Tận tụy, trách nhiệm nhưng phải công tâm. Làm tốt trước hết phải làm đúng. Chuyên nghiệp, đổi mới phải gắn với tăng cường quản lý cán bộ. Tăng cường đoàn kết, kỷ cương, kỷ luật; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức thuế.
Tại hội nghị, huyện Kỳ Anh đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách năm 2015.
Ảnh: Các đồng chí lãnh đạo huyện trao giấy khen
cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách năm 2015.
Ảnh: Lãnh đạo Chi Cục Thuế huyện tặng giấy khen cho cá nhân năm 2015.

Thúy Nga, Trung Anh, Phạm Tuấn

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP