Formosa xả thải

Khẩn trương làm rõ trách nhiệm vụ Formosa gây ô nhiễm

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2016, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ việc Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh xả thải gây ô nhiễm môi trường biển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2016, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ việc Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh xả thải gây ô nhiễm môi trường biển.
Đồng thời, Ban Chỉ đạo khắc phục sự cố môi trường biển miền Trung chỉ đạo tập trung hỗ trợ người dân ở các địa phương bị ô nhiễm môi trường biển khôi phục sản xuất trên cơ sở công khai, công bằng, đúng đối tượng, kịp thời gian.
Bộ Y tế cần sớm công bố mức độ an toàn của hải sản tại 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển.
Nghị quyết của Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến rõ nét về tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm 2016, kiên quyết không thay đổi mục tiêu.
Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tốt chức năng điều phối chính sách chung của Chính phủ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá, kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam.
Bộ Tài chính quyết liệt chỉ đạo chống thất thu, nợ đọng thuế, tăng thu ngân sách nhà nước; đánh giá hiệu quả các chính sách ưu đãi thuế; công khai thông tin nộp thuế của các doanh nghiệp lớn, trong đó có các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, tránh tập trung thanh toán vào thời điểm cuối năm.
Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công Thương phải có giải pháp rõ hơn để thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu; chỉ đạo bảo đảm cung ứng đủ hàng hóa dịp cuối năm.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung thực hiện đẩy nhanh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tham gia sản xuất các mặt hàng nông sản có tiềm năng, lợi thế, giá trị gia tăng cao; đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản; kiểm soát tình hình nhập lậu gia súc, gia cầm, bảo vệ sản xuất trong nước, phòng chống dịch bệnh…
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương nâng cao hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể khắc phục những bất cập, tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về du lịch thời gian qua, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9/2016.
Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ phải kiên quyết sa thải công chức, viên chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thể hiện quyết tâm xây dựng đội ngũ công chức có chất lượng; tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng thực thi công vụ, phù hợp với đề án vị trí việc làm…
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách trợ giúp xã hội, ưu đãi người có công, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng phương án mở rộng thị trường xuất khẩu lao động.

Tổng hợp

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP