Quốc hội khóa XIV

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lộc Hà lần thứ III

Sáng 6/8, Đảng bộ huyện Lộc Hà long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự Đại hội có các đồng chí: Võ Kim Cự – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đình Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thành Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, ngành, đoàn thể tỉnh cùng 168 đại biểu đại diện hơn 4.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

hatinh24h 01

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Hà lần thứ III

Trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015 tại Đại hội, Bí thư Huyện ủy Trương Thanh Huyền nêu rõ, 5 năm qua, Đảng bộ, nhân dân trong huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu tăng bình quân hàng năm đạt 14,86%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp giảm từ 41,42% xuống còn 28,7%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng từ 38,24% tăng lên 43,1%; thương mại, dịch vụ, du lịch từ 20,34% tăng lên 28,2%; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 26 triệu đồng/người/năm, tăng gần 2,6 lần so với năm 2010. Phong trào xây dựng nông thôn mới có chuyển biến rõ nét, hạ tầng được đầu tư xây dựng, nhiều mô hình cây, con cho hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng; đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới 02 xã (Thạch Châu, Thạch Bằng); đến 6/2015 có 02 xã đạt trên 10 tiêu chí (Ích Hậu, Thạch Kim); 9 xã còn lại đạt từ 7 – 9 tiêu chí. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn huyện có 45/93 thôn đạt dnah hiệu văn hóa, 82% gia đình văn hóa, 46 di tích lịch sự văn hóa được xếp hạng, trong đó có 06 di tích cấp quốc gia.

Đoàn chủ tịch Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Hà lần thứ III

Tuy nhiên, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa II cũng đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua. Đó là, một số cấp ủy đảng cơ sở thiếu chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn địa phương; nhận thức về vai trò trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng của cấp ủy tại một số tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế; năng lực trình độ và trách nhiệm của một số cán bộ còn hạn chế; tư tưởng, đạo đức, lối sống của một số bộ phận cán bộ, đảng viên bị tác động, ảnh hưởng do mặt trái của hội nhập quốc tế và kinh tế thị trường…

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục để đạt được các mục tiêu trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất hàng năm tăng trên 15%; đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm từ 3-4%/năm; có ít nhất 10/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 14 tiêu chí; 80% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có đơn vị yếu kém.

Đồng chí Lê Thành Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Thành Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả trên các mặt, lĩnh vực của đời sống xã hội mà Đảng bộ, nhân dân huyện Lộc Hà đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội căn cứ vào định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và địa phương thời gian tới, tập trung thảo luận, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính phấn đấu cao trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, cần tập trung nghiên cứu phát huy, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế kinh tế biển, coi trọng phát triển thương nghiệp, dịch vụ, du lịch; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và xóa đói giảm nghèo ở địa phương; tích cực tranh thủ các nguồn vốn, thu hút đầu tư phát triển tiềm năng du lịch; quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, kỷ luật, kỷ cương của bộ máy chính quyền các cấp; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng; củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Với ý nghĩa quan trọng của Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đại biểu thực sự ưu tú, có đủ năng lực, uy tín để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa III, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu hợp lý. Qua đó, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Chiều 6/8 và sáng 7/8, Đại hội tiếp tục các hoạt động thảo luận, cho ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới; bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa III; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; thông qua Nghị quyết Đại hội./.

Văn Hoàng

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP