Giáo dục - Đào tạo

Kết quả bước đầu của mô hình thí điểm đào tạo Trung cấp nghề – THPT trên địa bàn

Thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 08/02/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Chương trình việc làm – dạy nghề năm 2014 và những năm tiếp theo, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn tỉnh triển khai mô hình thí điểm đào tạo nghề cho học sinh THPT.

Ngay từ đầu năm học,  Sở GDĐT đã yêu cầu các cơ sở đào tạo nghề, các trường THPT, Trung tâm DN – HN&GDTX thực hiện nhiều giải pháp như:  tổ chức tuyên truyền tư vấn cho học sinh tự nguyện đăng ký học nghề, thực hiện các chính sách đối với người học, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường kiểm tra giám sát…  Hiện nay, toàn tỉnh có 1399 học sinh của 14  trường THPT trên địa bàn đang theo học mô hình này.

anh 2 1

Giờ thực hành nghề chế biến thực phẩm ….

anh 1 1 1

…và nghề Công nghệ Ô tô  tại trường CĐ Nghề Công Nghệ Hà Tĩnh

Qua kiểm tra hoạt động đào tạo nghề thí điểm TCN-THPT trên địa bàn toàn tỉnh năm 2015 cho thấy các cơ sở đào tạo đã thực hiện nghiêm túc các chính sách ưu đãi đối với người học, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bổ sung trang thiết bị dạy học, đổi mới phương pháp giảng dạy,… Tại các cơ sở đào tạo nghề, đoàn kiểm tra của Sở GDĐT cũng đã trực tiếp dự một số tiết học; Các bài giảng đều được tiến hành theo hình thức dạy học thực nghiệm, học sinh được trực tiếp thực hành kĩ năng nghề ngay tại lớp học. Hầu hết học sinh đều hào hứng học tập và có ý thức rèn nghề.

Bước vào năm học mới 2015-2016, Sở GDĐT sẽ tiếp tục chỉ đạo các trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng nghiệp, chủ động rà soát, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và nhân rộng mô hình này trong các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh.

Diệu Thúy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP