Quốc hội khóa XIV

Hương Sơn: Tin tưởng vào sự thành công của Đại hội

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, trưa ngày 6/8/2015 Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hương Sơn đã thành công tốt đẹp. Cán bộ, Đảng viên và nhân dân Hương Sơn nhiệt liệt chào mừng và tin tưởng vào sự thành công của đại hội.

Đ/c Nguyễn Quốc Lập, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thành công của đại hội là đã tập trung thảo luận, nhất trí cao, thông qua kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 và quyết định mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế – xã hội  5 năm (2015 – 2020) nhằm sớm đưa Hương Sơn ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Công tác tuyên truyền chào mừng đại hội

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Hương Sơn đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đánh dấu bước phát trển mới trên con đường xây dựng Hương Sơn ngày càng giàu mạnh, đáp ứng điều mong muốn thiết tha và đòi hỏi lớn lao của cán bộ và nhân dân huyện nhà. Tại Đại hội lần này, các đại biểu đã thể hiện ý chí và quyết tâm, phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân, ra sức đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tập trung dồn sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện bằng được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đưa Hương Sơn vững bước phát triển, đi lên.

Thành công của Đại hội là đã nhìn thẳng vào sự thật để kiểm điểm,  đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu và những yếu kém, khuyết điểm. Từ đó rút ra bài học cho sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ. Qua các nội dung tham luận tại Đại hội đã thể hiện sự quyết tâm về sự đột phá trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu mới của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Thành công lớn của Đại hội là đã sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng bầu vào BCH huyện Đảng bộ khóa XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đó là một tập thể tiêu biểu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư duy sáng tạo,  là hạt nhân đoàn kết thống nhất ý chí và hành động gắn bó mật thiết với nhân dân trong toàn Đảng bộ.

Thành công của Đại hội còn được thể hiện ở chỗ đã thu hút được sự quan tâm theo dõi, sự đồng thuận của đông đảo quần chúng nhân dân và của toàn xã hội.

Những thành công to lớn của Đại hội đã mang đến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện nhà niềm tin, niềm tự hào lớn lao, đồng thời đặt ra trách nhiệm nặng nề cho BCH Đảng bộ huyện trước quần chúng nhân dân. Sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện nhà đang có những cơ hội lớn để tiến lên, nhưng những khó khăn thách thức đang đòi hỏi rất cao vai trò lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân để cùng nhau chung sức, chung lòng xây dựng Hương Sơn ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với truyền thống văn hóa và tiềm năng lợi thế của mảnh đất tươi đẹp này.

Đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn đã thành công tốt đẹp. Sau đại hội, công tác tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ là vấn đề quyết định mọi sự thắng lợi trong nhiệm kỳ tới. Vì vậy,  việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết bằng các chương trình hành động cụ thể là hết sức cần thiết để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn khóa XXII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020

Diện mạo mới của Hương Sơn đã khởi sắc, mặc dù trước mắt còn nhiều thử thách chông gai trên con đường đi tới, nhưng thành công của Đại hội đã làm cho cán bộ và nhân dân Hương Sơn thật sự tự hào và vững tin vào sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện.

Nguyện cùng nhau phấn đấu, hăng hái tiến lên./.


Lê Nhật Tân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP