Qua tổng hợp, Thường trực HĐND tỉnh phân thành 4 nhóm vấn đề chính. Trong lĩnh vực quản lý kinh tế, phát triển sản xuất có các vấn đề về nợ xây dựng cơ bản, lộ trình phát triển kinh tế tập thể; đề án phục hồi, phát triển sản xuất cho người dân ven biển sau sự cố môi trường.

HDND tinh Ha Tinh tien hanh chat van va tra loi chat van - Anh 1

Nhóm lĩnh vực tài nguyên – môi trường có các vấn đề về ô nhiễm môi trường nông thôn; quản lí đất đai, khoáng sản; thực hiện đề án phát triển quỹ đất…

Nhóm lĩnh vực an ninh trật tự tập trung các vấn đề về vi phạm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ…

Nhóm văn hóa – xã hội có việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm…

HDND tinh Ha Tinh tien hanh chat van va tra loi chat van - Anh 2

Chuẩn bị cho hoạt động này, vào cuối phiên họp sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đã quán triệt một số nội dung chất vấn, trả lời chất vấn với tinh thần dành thời gian thỏa đáng, do đó yêu cầu các đại biểu phát huy cao nhất ý thức trách nhiệm để tham gia hoạt động chất vấn một cách hiệu quả nhất.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các thành viên (Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh) trả lời các câu hỏi chất vấn của cử tri theo nhóm vấn đề; trong trả lời cần tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, đi thẳng vào vấn đề, nói rõ sự thật, không né tránh nhưng phải trên tinh thần xây dựng.

Từ nay đến trước khi kỳ họp kết thúc, HĐND tỉnh vẫn tiếp tục tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri cũng như nội dung chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh và sẽ nghiêm túc tiếp thu, xử lí theo luật định.

Theo phân công của UBND tỉnh, Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Tú Anh là người đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn với 5 câu hỏi về nguyên nhân tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm sâu; nợ đọng XDCB; phát triển kinh tế tập thể; các dự án chậm tiến độ ở TP Hà Tĩnh; chiến lược phát triển công nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng.

HDND tinh Ha Tinh tien hanh chat van va tra loi chat van - Anh 3

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Tú Anh trả lời chất vấn

19 câu hỏi chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 – HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

Câu 1: Đến nay, nợ xây dựng cơ bản của 3 cấp ngân sách tỉnh ta là khá lớn, phát sinh năm sau cao hơn năm trước. Điều đó ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư công của tỉnh và gây khó khăn cho các doanh nghiệp. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhân và các giải pháp để khắc phục?

Câu 2: Phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2010-2015 theo Nghị quyết số 122/2010/NQ-HĐND ngày 30/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã đạt một số kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhân và lộ trình cho giai đoạn mới?

Câu 3: Việc khắc phục sự cố môi trường biển, trong đó có công tác bồi thường thiệt hại cho các tập thể, hộ gia đình và người lao động được hệ thống chính trị vào cuộc đã và đang thực hiện có hiệu quả, kịp thời. Tuy vậy, đến nay vẫn chưa có đề án tổng thể về phát triển sản xuất, chuyển đổi nghề, ổn định đời sống nhân dân vùng bị ảnh hưởng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết các giải pháp trong thời gian tới?

Câu 4: Qua kiểm tra, thanh tra của các lực lượng chức năng thấy rằng tình trạng vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm xảy ra rất nhiều làm cho cử tri hết sức lo lắng, bất an. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết tình hình cụ thể, trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và các giải pháp khắc phục trong thời gian tới?

Câu 5: Đề án phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2012-2020 tỉnh Hà Tĩnh trong quá trình thực hiện nhưng còn nhiều khó khăn, vướng mắc và chưa được kịp thời sơ kết, đánh giá. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết kết quả, nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới?

Câu 6: Hiện nay, các hợp tác xã môi trường trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, hoạt động chưa hiệu quả; môi trường ở khu vực nông thôn còn ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của người dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới?

Câu 7: Vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã làm cho một số dự án có đủ điều kiện triển khai nhưng chậm tiến độ, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh; mặt khác, một số dự án đã được cấp phép đầu tư, bố trí mặt bằng nhưng chậm thi công. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và giải pháp khắc phục?

Câu 8: Công tác quản lý về đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường còn nhiều tồn tại, hạn chế (như: Việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các công trình, dự án; công tác quản lý các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn; chậm xử lý các vụ việc phát sinh khiếu nại, khiếu kiện, kiến nghị liên quan đến đất đai, tài nguyên khoáng sản; quản lý nhà nước trong chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường…). Cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân đã có nhiều ý kiến, kiến nghị, chất vấn nhưng việc khắc phục, chấn chỉnh chưa đạt yêu cầu; việc xem xét, xử lý trách nhiệm của cơ quan, cá nhân liên quan chưa nghiêm. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới?

Câu 9: Thời gian qua, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã có sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, lực lượng Cảnh sát giao thông đã triển khai nhiều hoạt động kiểm tra, xử lý nhưng trật tự giao thông vẫn chưa được cải thiện đáng kể và đi vào nề nếp; tai nạn giao thông năm nay tăng nhiều. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới.

Câu 10: Hiện nay, công tác phòng chống cháy nổ chưa thực hiện tốt, để xảy ra nhiều vụ cháy trong năm; khi xảy ra sự cố thì phản ứng của người dân cũng như lực lượng chức năng chậm, hiệu quả chữa cháy không cao. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục?

Câu 11: Thời gian qua, một số đối tượng đã lợi dụng sự cố môi trường biển, lợi dụng khiếu nại tố cáo để kích động, lôi kéo người dân thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, gây bất ổn tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết các giải pháp xử lý vấn đề này trong thời gian tới?

Câu 12: Thời gian qua tình trạng vi phạm quy chế về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang theo Chỉ thị số 20-CT/TU của Tỉnh ủy và Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày càng có chiều hướng gia tăng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết các giải pháp trong thời gian tới?

Câu 13: Công tác quản lý nhà nước về thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua còn nhiều bất cập; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết trách nhiệm và hướng giải quyết trong thời gian tới như thế nào?

Câu 14: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết kết quả thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; các giải pháp trong thời gian tới như thế nào?

Câu 15: Năm 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm sâu, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phân tích thật cụ thể ngoài nguyên nhân khách quan cần phân tích nguyên nhân chủ quan; có giải pháp để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Câu 16: Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu vấn đề hụt thu ngân sách rất lớn, đề nghị cần phân tích các nguyên nhân chủ quan (trong nội tại nền kinh tế, nợ đọng, chậm thu, tiêu cực) và giải pháp thời gian tới.

Câu 17: Vấn đề chiến lược phát triển công nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ để thu hút nguồn lực là nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân đánh giá những tồn tại, hạn chế, bất cập trong năm vừa qua và chủ trương giải pháp trong thời gian tới.

Câu 18: Dư luận nhân dân phản ánh rất nhiều xung quanh thái độ tắc trách, thiếu trách nhiệm trong giải quyết chế độ chính sách Người có công. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về thực trạng này và các giải pháp kiên quyết để xây dựng một bộ máy liêm chính, trong sạch phục vụ nhân dân.

Câu 19: Trên địa bàn thành phố, một số cơ quan, doanh nghiệp đã chuyển sang địa điểm mới, một số dự án chậm tiến độ, các khu vực trụ sở cũ này xuống cấp, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai, tệ nạn xã hội. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết giải pháp trước mắt và lâu dài để giải quyết vấn đề trên?

Nhóm P.V