Giáo dục - Đào tạo

Hà Tĩnh triển khai đánh giá theo phát triển năng lực môn tiếng Anh

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa có hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực đối với môn tiếng Anh từ năm học 2014 – 2015. Theo đó, đối tượng áp dụng là học sinh THCS và THPT đang học tiếng Anh theo chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh chương trình cơ bản, nâng cao và chuyên sâu; chương trình giáo dục phổ thông thí điểm cấp THCS và THPT theo Đề án Ngoại ngữ 2020 và các chương trình tiếng Anh khác đang được áp dụng trong trường phổ thông nếu có nhu cầu và điều kiện áp dụng. Các hình thức đánh giá bao gồm kiểm tra bằng hỏi đáp, kiểm tra viết, kiểm tra thực hành. Sở GD&ĐT Hà Tĩnh yêu cầu giáo viên xây dựng nội dung, độ khó và mức độ yêu cầu năng lực của bài kiểm tra căn cứ chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng năng lực đầu ra của từng khối lớp theo quy định trong chương trình của cấp học. Việc kiểm tra, đánh giá được tiến hành thông qua các hình thức khác nhau như: định lượng (cho điểm), định tính (nhận xét, xếp loại), kết hợp đánh giá của giáo viên, đánh giá lẫn nhau và tự đánh giá của học sinh. Các loại hình kiểm tra, đánh giá cần phù hợp với phương pháp dạy và học được áp dụng trong lớp học, bao gồm kiểm tra nói (đối thoại, độc thoại), kiểm tra viết dưới dạng tích hợp các kỹ năng, kiến thức ngôn ngữ và các hình thức đánh giá khác. Kiểm tra bằng hỏi đáp được dành cho kỹ năng nói. Học sinh được kiểm tra qua các hoạt động trên lớp như trả lời các câu hỏi ngắn, miêu tả tranh, kể lại truyện, thuyết trình, hùng biện, thảo luận, tranh luận, phát biểu, phỏng vấn, đóng vai, và các hoạt động ngôn ngữ phù hợp khác. Sở lưu ý, cần chú trọng tới định hướng giao tiếp và khả năng thực hiện các yêu cầu đàm thoại. Khuyến khích kiểm tra bằng hỏi đáp tích hợp với các hoạt động luyện tập trong giờ học của học sinh. Cho biết bài kiểm tra viết bao gồm các kỹ năng nghe, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cũng có những hướng dẫn cụ thể đối với kiểm tra từng kỹ năng này.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP