Ngày 16.6.2015, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã kí văn bản số 2840/UBND-NL1 báo cáo Thủ tướng kết quả kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về công trình đập dâng Lạc Tiến thuộc Dự án Cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng.

Công trình an toàn, ổn định

Về quy trình quản lý chất lượng trong quá trình thực hiện dự án, công văn 2840 nêu:

Do tính chất quan trọng, phạm vi ảnh hưởng rộng và yêu cầu kỹ thuật cao của dự án, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, rà soát thiết kế các hạng mục của Dự án và có ý kiến kỹ thuật trước khi chủ đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã thành lập Tổ chuyên gia kỹ thuật do GS. TS. Phan Sỹ Kỳ – Nguyên Thứ trưởng Bộ NN và PTNT làm Tổ trưởng và các chuyên gia đầu ngành trong ngành thủy lợi tư vấn về phương án, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công…

UBND tỉnh Hà Tĩnh xác định đây là dự án có quy mô và tổng mức đầu tư lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp, nên đã chỉ đạo triển khai thực hiện một cách đồng bộ, chặt chẽ và đúng theo quy định của pháp luật; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án, Tổ giám sát liên ngành, Hội đồng thẩm định các thủ tục, hồ sơ xây dựng cơ bản, Hội đồng kiểm tra công tác nghiệm thu và ban hành quy định về quản lý nguồn vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ dự án để chỉ đạo, giám sát quá trình thực hiện của chủ đầu tư.

Về chất lượng tổng thể dự án đến nay cơ bản đảm bảo yêu cầu theo quy định, công trình xây dựng an toàn, ổn định, một số hạng mục chính đã đưa vào sử dụng và đã phát huy hiệu quả.

“Sự cố nghiêm trọng” là không đúng thực tế

Về thông tin “Sự cố lớn tại đập 1.000 tỷ đồng vừa sử dụng”, UBND tỉnh Hà Tĩnh dẫn văn bản số 714/XD-TC ngày 03/6/2015 của Cục Quản lý xây dựng công trình – Bộ Nông nghiệp và PTNT nêu rõ:

“Hiện tại công trình đập dâng Lạc Tiến đang dâng nước ở mức mực nước dâng bình thường (37 m). Qua kiểm tra thấy đập ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường về lún, nứt thân đập”. Tuy vậy, các Bộ có nêu dầm nhà vận hành có hiện tượng võng, xuất hiện một số vết nứt ngang dầm và khẳng định hiện tượng võng mái nhà vận hành không ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và ổn định của đập dâng.

Như vậy, nội dung “Công trình mới sử dụng mấy tháng, bỗng xuất hiện sự cố nghiêm trọng” hay “Sự cố võng mái và dầm trải đều tại tất cả các gian của nhà điều hành và hệ thống thân đập” là không đúng với thực tế, không đúng bản chất về chất lượng công trình đập dâng Lạc Tiến và không phải là sự cố công trình (quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng).

Hình ảnh các vết nứt kéo dài từ phần mái nhà điều hành xuống thân trụ chính là khe lún giữa các kết cấu công trình.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo chủ đầu tư tập trung triển khai thi công khắc phục hiện tượng nêu trên, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, mỹ thuật, hoàn thành trước ngày 30.8.2015; đồng thời giao chủ đầu tư mời tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ công trình đập dâng Lạc Tiến trước khi chính thức nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Công văn báo cáo Thủ tướng kết quả kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về công trình đập dâng Lạc Tiến thuộc Dự án Cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng:

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo Thủ tướng về chất lượng công trình đập dâng Lạc Tiến
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo Thủ tướng về chất lượng công trình đập dâng Lạc Tiến

Công Minh