Quốc hội khóa XIV

Hà Tĩnh giới thiệu nhân sự vào BCH Trung ương Đảng khóa XII

Chiều 30/6, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh giới thiệu nhân sự vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Trung ương Đảng.

Thay mặt Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự phổ biến phương hướng công tác nhân sự và quy trình, tiêu chuẩn giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trong đó nhấn mạnh: những người được giới thiệu phải đủ đức, đủ tài, có trí tuệ, tầm nhìn chiến lược để điều hành và thực thi tốt công việc, đặc biệt là những người có khả năng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc và nhân dân…

Tỉnh ủy Hà Tĩnh giới thiệu nhân sự vào BCH Trung ương Đảng khóa XII

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự phổ biến phương hướng công tác nhân sự của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và quy trình, tiêu chuẩn giới thiệu nhân sự.

Bên cạnh đó, quá trình giới thiệu phải đảm bảo cơ cấu hợp lý theo đúng phương hướng, hướng dẫn của Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng khóa XII và các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Chính trị… để đảm bảo tính kế thừa, liên tục, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chung của đất nước, quê hương cả trước mắt và lâu dài.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự cũng hướng dẫn cách thức, quy định, yêu cầu về bỏ phiếu; đồng thời quán triệt một số nội dung để các đại biểu cân nhắc, lựa chọn giới thiệu những cán bộ đủ tiêu chuẩn vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cả chính thức và dự khuyết, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt sứ mệnh lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Tỉnh ủy Hà Tĩnh giới thiệu nhân sự vào BCH Trung ương Đảng khóa XII
Tỉnh ủy Hà Tĩnh giới thiệu nhân sự vào BCH Trung ương Đảng khóa XII

Lãnh đạo tỉnh cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt các ban, ngành, địa phương tỉnh Hà Tĩnh bỏ phiếu giới thiệu nhân sự của tỉnh tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sau khi nghe phổ biến, hướng dẫn và quán triệt cá nội dung, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, các đại biểu dự hội nghị đã tập trung nghiên cứu và tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự của tỉnh tham gia ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đảm bảo yêu cầu đề ra.

Mạnh Hà/ Báo Hà Tĩnh

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP