Khai mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XII

Sáng nay (10.3), Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có diễn văn quan trọng khai mạc Hội nghị.

Công bố danh sách 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

Kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa được công bố trong phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sáng nay, 28/1.

Thông qua danh sách ứng cử ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thông qua danh sách các đồng chí đủ điều kiện, trong độ tuổi được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI nhất trí giới thiệu ứng cử Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

Hà Tĩnh giới thiệu nhân sự vào BCH Trung ương Đảng khóa XII

Chiều 30/6, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh giới thiệu nhân sự vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Trung ương Đảng.

TOP