Bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Chiều 11/10, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đề ra, sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị.

Hà Tĩnh giới thiệu nhân sự vào BCH Trung ương Đảng khóa XII

Chiều 30/6, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh giới thiệu nhân sự vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Trung ương Đảng.

Cách chức vụ trong Đảng, kỷ luật một số cán bộ

Từ ngày 6/1 đến 10/1/2014 và từ ngày 19/3 đến 24/3/2014, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (khóa XI) đã họp kỳ thứ 22 và 23 với sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Ngô Văn Dụ.

TOP