Giảm thu tới hơn 620 tỷ đồng thuế, phí bảo vệ môi trường từ Tập đoàn Formosa so với cùng kỳ năm 2013, khiến tổng thu thuế của tỉnh Hà Tĩnh 9 tháng đầu năm “hụt” thu so với dự toán.
8 tháng đầu năm Tập đoàn Formosa còn nợ hơn 620 tỷ đồng tiền thuế, phí

Nếu không tính nguồn thu của Tập đoàn Formosa thì thu ngân sách nội địa của tỉnh Hà Tĩnh 9 tháng đạt 57% so với kế hoạch năm HĐND tỉnh giao và tăng 37% so với cùng kỳ.

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, 9 tháng đầu năm 2014 ngành thuế đã rất quyết liệt và có nhiều giải pháp chỉ đạo quản lý để khai thác có hiệu quả nguồn thu nhưng kết quả vẫn không đạt chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân được cơ quan thuế Hà Tĩnh chỉ ra là do giảm thu lớn khoản thuế, phí lớn từ Tập đoàn Formosa so với cùng kỳ năm 2013.

Cụ thể, 8 tháng đầu năm 2013 số thuế, phí bảo vệ môi trường Tập đoàn Formosa nộp là 1.083 tỷ đồng, nhưng 8 tháng đầu năm 2014 tập đoàn này chỉ nộp 462 tỷ đồng, hụt thu 621 tỷ đồng. Mặt khác việc giảm các loại thuế do chính sách thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 và vụ việc xảy ra ngày 14/5/2014 tại Khu kinh tế Vũng Áng đã làm cho tiến độ thu ngân sách thuế nhà thầu nước ngoài và nguồn thu một số doanh nghiệp khác có liên quan, làm giảm thu năm 2014.

Để hoàn thành kế hoạch thu thuế 4 tháng cuối năm, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đưa ra nhiều giải pháp để chống thất thu, nợ đọng thuế. Đồng thời, chỉ đạo các Chi cục tiếp tục rà soát tình hình kê khai thuế của các nhà thầu nước ngoài để đôn đốc các doanh nghiệp kê khai thuế nhà thầu, thuế thu nhập cá nhân. Thực hiện ấn định thuế đối với các trường hợp vi phạm về thuế nhất là lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ….

Trường Giang