Hà Tĩnh: Formosa “chây ì” khiến tỉnh bị “hụt” thu thuế

Số liệu thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vừa được Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh công bố. Theo đó, tính đến ngày 19/9/2014, tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đạt 2.645 tỷ đồng, bằng 68% so với dự toán năm Bộ Tài chính giao và 43% so với dự toán Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh giao. Trong đó, thuế phí thu đạt 2.273 tỷ đồng; tiền sử dụng đất đạt 372 tỷ đồng.

Trường Quân sự tỉnh Hà Tĩnh: Khắc phục tính "gia trưởng" của cán bộ chủ trì

Đại tá Đoàn Ngọc Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng khắc phục tình trạng cán bộ, đảng viên thấy đúng không ủng hộ, thấy sai không dám đấu tranh; cấp dưới không tin tưởng cấp trên; quý nào nhà trường cũng có đơn thư khiếu kiện vượt cấp".

TOP