Doanh Nghiệp Hà Tĩnh

Hà Tĩnh công bố điện thoại nóng tiếp nhận thông tin về thuế

Cán bộ Chi cục Thuế TP Hà Tĩnh hướng dẫn người dân kê khai thủ tục nộp thuế

Theo Thông báo vừa được Chánh Văn phòng Lê Minh Đạo thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký ban hành sẽ có 2 hệ thống đường dây nóng tiếp nhận thông tin từ các đối tượng nộp thuế.

Đường thứ nóng qua Văn phòng UBND tỉnh (0393.855165, 0912128.763, có thể tiếp nhận bằng tin nhắn) sẽ tiếp nhận thông tin phản ánh của các đối tượng nộp thuế về những tồn tại, vướng mắc từ cơ quan thuế cũng như ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm, thái độ thực thi nhiệm vụ của cán bộ làm công tác thu ngân sách. Người cung cấp thông tin được đảm bảo bí mật tuyệt đối về thông tin cá nhân và được thông báo kết quả sau khi xử lý.

Đường dây nóng của Cục Thuế Hà Tĩnh, các Chi cục Thuế các huyện/thành phố/thị xã sẽ hỗ trợ, hướng dẫn và tiếp nhận, xử lý những vướng mắc liên quan đến việc nộp thuế của các đối tượng chịu thuế. Cụ thể như sau:

Hà Tĩnh công bố điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về thuế

Hà Tĩnh công bố điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về thuế

Hà Tĩnh công bố điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về thuế

UBND tỉnh giao Sở TT&TT, Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH Hà Tĩnh, Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thuế Hà Tĩnh, Chi cục Thuế các huyện/thành phố/thị xã, UBND các huyện/thành phố/thị xã đăng tải, thông báo rộng rãi các đường dây nóng này trên các trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở cục thuế, chi cục thuế, đội thuế để các tổ chức, cá nhân liên quan biết, theo dõi và thực hiện.

H.X

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP