Quốc hội khóa XIV

Giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII

Thực hiện Chỉ thị 36 – CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội, Đại biểu toàn quốc  lần thứ XII của Đảng, Hướng dẫn của Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ Công an các cấp và phương hướng công tác nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

Sáng ngày 14/7 Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh Ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng chức năng, Ban chấp hành Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh.
Thượng tá  Nguyễn Thanh Liêm – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CAT quán triệt một số nội dung về giới thiệu nhân sự tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII
Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt một số nội dung, phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XVIII và qui trình giới thiệu nhân sự  Đảng bộ Công an tỉnh tham gia ứng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII để các đại biểu nắm vững các yêu cầu, tiêu chuẩn, phương pháp giới thiệu để từ đó phát huy trách nhiệm, đề cao tính dân chủ trong việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII phải thật sự là một tập thể vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có trí tuệ, tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, sáng tạo trong điều hành, chỉ đạo các mặt công tác, có  ý chí chiến đấu, kỷ luật nghiêm minh; có tính đảng cao, nêu cao tinh thần phê và tự phê, có khả năng quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân…
Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Đảng bộ Công an tỉnh tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Văn Hùng – Anh Cường

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP