Kinh tế

Đề án xã hội hóa đầu tư phát triển đô thị chưa đạt yêu cầu, chậm tiến độ

Chiều 18/2, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo đề án xã hội hóa huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị tại thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh và thị xã Kỳ Anh. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Hồng Lĩnh; đại diện một số ban, ngành cấp tỉnh, cấp uỷ chính quyền các địa phương liên quan.

Hội nghị đã nghe các dự thảo đề án xã hội hóa huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II, thị xã Kỳ Anh và thị xã Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III.

Đây là những địa phương được xác định là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của Tỉnh, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo trục nối liên kết ba đô thị lớn dọc Quốc lộ 1A, liên kết với hệ thống đô thị khu vực Bắc Trung Bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và dịch vụ trong khu vực.

Trong đó, thành phố Hà Tĩnh là đô thị trung tâm tỉnh lỵ, đang tập trung xây dựng để trở thành trung tâm tổng hợp cấp vùng, đặt mục tiêu đạt đô thị loại II năm 2018 đáp ứng yêu cầu phát triển cho tỉnh Hà Tĩnh.

Thị xã Kỳ Anh định hướng phát triển thành đô thị Công nghiệp – Cảng biển và Dịch vụ, du lịch, trung tâm tổng hợp về kinh tế, chính trị, văn hoá, khoa học kỹ thuật, dịch vụ, đầu mối giao thông, trong tỉnh và liên tỉnh; là hạt nhân phát triển của khu vực phía nam tỉnh Hà Tĩnh và vùng Nam Hà Tĩnh- Bắc Quảng Bình.

Thị xã Hồng Lĩnh là trung tâm khu vực phía Bắc của Tỉnh, mục tiêu đạt đô thị loại III vào năm 2020. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị của các địa phương này chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều tiêu chí đạt thấp so với tiêu chuẩn.

Trong khi đó việc huy động nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị còn hạn chế, nguồn vốn đầu tư phần lớn phụ thuộc vào nguồn thu từ đất. Việc đa dạng hóa đầu tư, khai thác tối đa mọi nguồn lực trong xã hội còn rất hạn chế. Trên cơ sở đánh giá thực trạng hạ tầng đô thị hiện nay, các đề án đã dự kiến nguồn lực đầu tư và đề xuất cơ chế huy động nguồn lực đầu tư nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị.

 hatinh (2)
 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Việc xây dựng đề án chưa đạt yêu cầu, tiến độ còn chậm, chưa xác định được tính khả thi cao nhất trong điều kiện có thể của Tỉnh và của cả nước.

Kết luận hội nghị Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Đây là những đề án cấp bách, xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn phát triển đô thị, nhưng việc xây dựng đề án chưa đạt yêu cầu, tiến độ còn chậm, chưa xác định được tính khả thi cao nhất trong điều kiện có thể của Tỉnh và của cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn thống nhất đề án sẽ được thực hiện trên một phom đề cương chung, nhưng chính sách không áp đặt và có thể khác nhau. Theo đó Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn xây dựng đề án và tham mưu các cơ chế chính sách phù hợp.

Đề án cần đảm bảo các yêu cầu: Lấy mục tiêu của Đại hội Đảng làm chính để có lộ trình xây dựng sát thực tiễn, đảm bảo tính chiến lược lâu dài, có tính liên kết chuỗi.

Trong đó, cần đưa ra định mức phấn đấu các tiêu chí chạm ngưỡng và các tiêu chí đã đạt được thì tăng thêm. Cốt lõi của đề án là xã hội hóa để huy động nguồn lực ngoài ngân sách, đây là phương tiện để thực hiện đích đến cuối cùng của mục tiêu xây dựng đô thị đạt tiêu chí loại II, loại III.

Do đó, đề án cần đánh giá đúng hiện trạng, đưa các tiêu chí đúng nội dung và nhất thiết phải đưa vào định mức tối thiểu, phân loại ra các hạng mục, danh mục, chỉ tiêu để huy động nguồn lực bằng hình thức xã hội hóa. Các sở ban ngành có trách nhiệm giúp đỡ đồng hành cùng với các địa phương để hoàn thiện sớm những đề án quan trọng này.

 Nguyễn Hằng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP