Quốc hội khóa XIV

Chính thức thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XII

Đại hội đã chính thức thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Thông tin này được phát đi trong thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ năm của Đại hội XII.

Ngày 25/1, Đại hội Đảng XII đã thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban chấp hành Trung ương khoá XII.

Theo đó, số lượng nhân sự nằm trong danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII vẫn chưa được công bố.

hatinh24h

Ngày mai (26/1) Đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Tại phiên làm việc chiều nay (25/1), Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín đồng ý để 29 nhân sự xin rút được rút hết.

Các nhân sự được cho rút gồm 23 nhân sự đề cử ủy viên chính thức và 6 nhân sự đề cử ủy viên dự khuyết. Trong 23 nhân sự đề cử ủy viên chính thức xin rút có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và một số Ủy viên Bộ Chính trị.

Ngày mai (26/1), theo chương trình, Đại hội làm việc tại hội trường cả ngày, tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Công tác nhân sự là một trong nội dung quan trọng của Đại hội đã được Đại hội thảo luận kỹ về tiêu chuẩn, cơ cấu. Các đại biểu dự Đại hội đã được phổ biến những thông tin cần thiết trong danh sách giới thiệu nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI chuẩn bị; nghiên cứu các các tài liệu, hồ sơ về nhân sự.

Anh Thế – Phúc Hưng

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP