Hatinh24h 01
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh vào sáng ngày 17/10 (ảnh: Mỹ Hoa)

Như tin đã đưa, sáng 17/10, Đại hội đại biểu lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức khai mạc.

Theo Báo cáo chính trị do Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn trình bày tại Đại hội, mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh đạt trên 23-25%/năm; đến năm 2020, GDP bình quân đầu người đạt trên 120 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng (khu vực nông thôn đạt 65 triệu đồng); chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng (56%), dịch vụ (34%), nông lâm nghiệp – thủy sản (dưới 10%); thu ngân sách trên địa bàn đạt 45.000 – 47.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 25.000 – 27.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 5 tỷ USD…

Để đạt được các mục tiêu trên, Hà Tĩnh đã đề ra “ba đột phá” về phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Thứ nhất là đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng sớm trở thành khu kinh tế động lực có tầm cỡ quốc gia, quốc tế; phát triển nhanh các ngành công nghiệp nặng, cơ khí, công nghiệp phục vụ nông nghiệp và công nghiệp hỗ trợ.

Thứ hai là cải cách hành chính, nâng cao nguồn nhân lực, ưu tiên phát triển khoa học và công nghệ.

Thứ ba là đầu tư phát triển các đô thị theo hướng văn minh, hiện đại gắn xây dựng nông thôn mới; phát triển dịch vụ thương mại; du lịch trên cơ sở phát huy tiềm năng lợi thế của tỉnh và liên kết vùng, liên vùng và khu vực.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh sáng ngày 17/10 (ảnh: Mỹ Hoa)

Thay mặt Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cơ bản đã tán thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Báo cáo chính trị trước Đại hội. Đồng thời, ông yêu cầu Hà Tĩnh tập trung phát triển kinh tế, như công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, đoàn kết, gắn bó và chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ sắp tới và đặt ra mục tiêu cho Hà Tĩnh phải phấn đấu từ tỉnh nghèo đi lên trung bình và trung bình khá so với cả nước.

Chủ tịch Quốc hội đã khái quát lại chặng đường phát triển kinh tế của tỉnh trong những năm vừa qua. 5 năm qua, Đảng bộ Hà Tĩnh đã kế tục được truyền thống đoàn kết, phát huy được trí tuệ, động viên được đồng bào và tổ chức được mọi công việc để nhân dân Hà Tĩnh vươn lên, hệ thống chính trị vươn lên. Kết quả đạt được của Hà Tĩnh là vượt bậc.

Một nhiệm kỳ để lại nhiều dấu ấn, tạo ra được sự bứt phá, quyết liệt, đạt được những thành tựu rất lớn, tạo nền tảng tiếp tục cho Hà Tĩnh phát triển kinh tế trong 5 năm, 10 năm, 30 năm tới.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh là đạt từ 18-25%, bình quân 5 năm là 19%. Chỉ tiêu tốc độ này đã được Bộ kế hoạch Đầu tư khẳng định là đúng. Bởi vì Hà Tĩnh 5 năm trước vẫn là tỉnh nghèo, trong các cuộc họp tại Đại hội toàn quốc, các đại biểu luôn tự thảo luận, thực ra Hà Tĩnh có phải tỉnh nghèo không, có phải tỉnh nông nghiệp, tỉnh nông dân không…  Đại hội xác nhận tỉnh ta là tỉnh nghèo. Trong 5 năm qua, tỉnh Hà Tĩnh đã phấn đấu đi lên, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng nhanh theo tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. GDP bình quân đầu người đạt trên 44 triệu đồng. Tăng ngân sách cho tỉnh gấp nhiều lần. Như vậy, Hà Tĩnh đã phấn đấu từ tỉnh nghèo lên trung bình.

Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ đạo nhiệm kỳ sắp tới, tỉnh Hà Tĩnh phải tập trung phát triển đồng bộ nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp; tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ để đưa Hà Tĩnh lên một tỉnh trung bình khá và phấn đấu lên tỉnh giàu, văn minh, văn hóa và hiện đại.

Chủ tịch Quốc hội cũng ngợi khen tỉnh Hà Tĩnh về sự phấn đấu đồng bộ từ các cấp ngành, Đảng bộ, từ người dân đến từng cán bộ, lãnh đạo, tập trung mọi năng lực, thế lực để xây dựng kinh tế Hà Tĩnh ngày một đi lên. Tiêu biểu trong đó là cơ sở hạ tầng phát triển, công nghiệp thay đổi, đô thị khang trang hơn. Nhờ vậy, kinh tế Hà Tĩnh đã phát triển vượt bậc, chuyển biến tích cực nhất là về lĩnh vực công nghiệp, có Khu kinh tế trọng điểm quốc gia Formosa…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, biến cát thành nơi để trồng rau, củ, quả là tốt rồi nhưng phải có quy hoạch. Yêu cầu của ta là phát triển công nghiệp, dịch vụ nhưng cứ cái đà đào cát lên để trồng rau, củ, quả khắp nơi như thế thì về lâu dài các bờ biển du lịch như Thiên Cầm, Xuân Thành sẽ ra sao? “Về Hà Tĩnh, ở đâu cũng thấy trồng rau, nuôi lợn” – ông Nguyễn Sinh Hùng nói.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Hà Tĩnh những năm tới phải phấn đấu có khách sạn 5 sao, nhà hàng 5 sao để phát triển dịch vụ. Cần phủ kín hệ thống kênh mương nội đồng để tưới tiêu nông nghiệp. Cần báo cáo đầy đủ, có kế hoạch thực hiện cụ thể về lâu dài tại mỏ sắt Thạch Khê mà lâu nay vẫn nằm yên chưa có biến chuyển gì. Tập trung đầu tư, xây dựng kinh tế tại Khu kinh tế trọng điểm Vũng Áng và nhiều khu công nghiệp lớn khác để nâng tỷ số công nghiệp của tỉnh lên cao.

Trong nhiệm kỳ mới, có sự thay đổi nhân sự trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cấp thiết là phải gắn bó, đoàn kết, xây dựng Đảng mạnh hơn để phát huy truyền thống yêu nước của cha ông để lại. Cụ thể, phải đoàn kết trong Thường vụ, trong Ban chấp hành, đoàn kết trong Đảng để phát huy được trí tuệ, tạo ra được tư duy mới trên nền Nghị quyết Đại hội đề ra. Phát huy sức mạnh của đoàn kết trong Đảng bộ để cùng nhau xây dựng tỉnh nhà ngày một đi lên là chiến lược quan trọng.

Mỹ Hoa / Infonet