Quốc hội khóa XIV

Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII

Trong 3 ngày từ 16 – 18/10/2015 tại thành phố Hà Tĩnh sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh nhà. Đại hội lần này sẽ tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, xây dựng mục tiêu phương hướng giai đoạn 2015-2020, xây dựng Hà Tĩnh ngày một giàu đẹp, văn minh.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, trong nhiệm kỳ qua Hà Tĩnh đã  đạt được kết quả nổi bật và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế xã hội: Tốc độ tăng trưởng bình quân dự kiến đạt 19,58%/chỉ tiêu trên 14%; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 dự kiến đạt 44 triệu đồng/chỉ tiêu 35 triệu đồng; thu ngân sách năm 2015 ước đạt 15.000 tỷ đồng, gấp 7,6 lần so với đầu nhiệm kỳ; đã thu hút 426 dự án đầu tư trong và ngoài nước, với tổng số vốn đăng ký trên 40.000 tỷ đồng và 20 tỷ USD; kết quả xây dựng nông thôn mới trở thành điểm sáng trong toàn quốc; xóa đói giảm nghèo giảm bình quân 3-4%/năm, hiện chỉ còn dưới 5% hộ nghèo và gần 9% hộ cận nghèo; giáo dục – đào tạo nằm ở tốp đầu cả nước; quốc phòng an ninh được gữ vững; niềm tin của đảng đối với nhân dân ngày càng được nâng lên.

Kết quả đó là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần to lớn và động lực mới để Đảng bộ Hà Tĩnh tiếp tục phấn đấu vươn lên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, trí tuệ, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tin tưởng rằng, Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh sẽ thành công tốt đẹp, thể hiện được ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng tỉnh nhà phát triển vượt bậc, xứng đáng với tầm vóc, vị thế, niềm tự hào, tin cậy của cả nước.

Hatinhtv.vn

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP